نویسنده = علیرضا عصاره
بررسی تطبیقی برنامه درسی زمینه- محور علوم تجربی دوره متوسطه اول در ایران و کشورهای منتخب

دوره 5، شماره 3، تیر 1401، صفحه 2028-2044

10.22034/ijce.2022.287345.1315

سعید اسدپور؛ علیرضا عصاره؛ غلامعلی احمدی؛ سید محمد رضا امام جمعه


مطالعه تطبیقی برنامه درسی استم تلفیقی در فنلاند، سنگاپور و ایالات متحده برای ارائه توصیه هایی به برنامه ریزان درسی ایران

دوره 5، شماره 1، دی 1400، صفحه 1765-1788

10.22034/ijce.2022.251947.1227

مریم رضائی؛ سید محمد رضا امام جمعه؛ غلامعلی احمدی؛ علیرضا عصاره؛ زهرا نیکنام


مطالعه تطبیقی ابعاد هویت ملی در نظام آموزشی کانادا ، فرانسه ، ژاپن و ایران

دوره 3، شماره 4، آبان 1399، صفحه 922-943

10.22034/ijce.2020.212574.1081

فردوس خجسته؛ علیرضا عصاره؛ ابراهیم حاجیانی؛ علیرضا عراقیه


مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش سواد رسانه‌ای در کانادا ، ایران و آمریکا

دوره 3، شماره 3، تیر 1399، صفحه 737-756

10.22034/ijce.2020.219569.1103

زینب محب زاده؛ سید محمد رضا امام جمعه؛ علیرضا عصاره؛ فریده حمیدی