کلیدواژه‌ها = ایران
مطالعه تطبیقی نظام تربیت معلم ایران و کره جنوبی با تاکید بر فرایند جذب و آموزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1402

10.22034/ijce.2023.408410.1513

محمدتقی رودی


مفهوم یادگیری مشارکتی در استرالیا و ایران

دوره 6، شماره 4، آذر 1402، صفحه 2693-2708

10.22034/ijce.2023.387792.1482

محمدرضا کرامتی؛ رابین گیلیس؛ فهیمه انصاری زاده؛ علی کرامتی


مطالعه تطبیقی نشانگرهای فراگفتمانی مورد استفاده زبان انگلیسی آموزان ایرانی و چینی

دوره 6، شماره 3، مرداد 1402، صفحه 2546-2563

10.22034/ijce.2023.363732.1439

الهه صالح؛ سید عبدالمجید طباطبایی لطفی؛ امیرحسین سرکشیکیان


مطالعه تطبیقی فرایندهای توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس در ایران و انگلیس

دوره 6، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 2520-2545

10.22034/IJCE.2023.330460.1396

رمضانعلی منیدری؛ مرتضی کرمی؛ محمد رضا آهنچیان؛ رضوان حسینقلی زاده


مطالعه تطبیقی نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مدارس ابتدایی سوریه با ایران

دوره 4، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 1117-1137

10.22034/ijce.2021.239207.1181

عفرا عارفی؛ بهروز مهرام؛ ریم سلیمون؛ مرتضی کرمی


بررسی تطبیقی حقوق آموزشی اتباع بیگانه در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 3، شماره 3، تیر 1399، صفحه 775-790

10.22034/ijce.2020.229027.1140

الهام ایرجی زاده؛ منوچهر توسلی نائینی؛ علی رادان جبلی


مطالعه تطبیقی شایستگی‌های اشتغال‌پذیری دوره کارشناسی علوم تربیتی در ایران و سوریه

دوره 3، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 704-723

10.22034/ijce.2020.212361.1080

ممدوح سلامه؛ مرتضی کرمی؛ بهروز مهرام؛ مقصود امین خندقی


بررسی تطبیقی اهداف برنامه درسی هنر دوره ابتدایی در برزیل، یونان ، ایران و کره جنوبی

دوره 3، شماره 1، بهمن 1398، صفحه 580-594

10.22034/ijce.2020.215796.1091

سمیه فلاح تفتی؛ رضا جعفری هرندی؛ مینا سادات طباطبایی


بررسی تطبیقی الگوهای مدیریت استعداد:درسهایی برای نظام منابع انسانی ایران

دوره 3، شماره 1، بهمن 1398، صفحه 609-623

10.22034/ijce.2020.224024.1114

مهرداد یزدانی؛ سراج الدین محبی؛ مهدی باقری؛ محمدحسین رنجبر


مطالعه تطبیقی تربیت اجتماعی دردوره آموزش ابتدائی ایران و ژاپن

دوره 2، شماره 4، آبان 1398، صفحه 452-480

10.22034/ijce.2020.105264

ملیحه ربیعی؛ ایران دخت فیاض؛ طیبه ماهروزاده؛ ابوالفضل بختیاری؛ علی خورسندی طاسکوه


بررسی تطبیقی برنامه‌درسی هنر دوره ابتدایی ایران و کانادا

دوره 2، شماره 3، مرداد 1398، صفحه 298-323

10.22034/ijce.2020.202208.1052

معصومه خسروی مشیزی؛ اصغر سلطانی؛ مهرانگیز علینژاد