موضوعات = مطالعات تطبیقی در برنامه درسی
مطالعه تطبیقی آموزش خلاقیت در مدارس ابتدایی انگلیس و فنلاند : درس هایی برای ایران

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 1813-1830

10.22034/ijce.2022.285444.1308

علی اکبر سمیعی؛ بدری شاه طالبی؛ احمد عابدی


رویکردهای آموزش پیش دبستانی: یک مطالعه تطبیقی

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 1898-1928

10.22034/ijce.2022.301204.1339

پروین صولتی اصل؛ علی حسینی خواه؛ مرجان کیان


مطالعه تطبیقی برنامه درسی هنرهای تجسمی دوره ابتدایی در استرالیا ، کانادا ، ایران و ایرلند

دوره 4، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 1097-1116

10.22034/IJCE.2021.243374.1200

ایمان جواهری پور؛ عفت عباسی؛ مرجان کیان؛ محسن حسن پور


مطالعه تطبیقی ابعاد هویت ملی در نظام آموزشی کانادا ، فرانسه ، ژاپن و ایران

دوره 3، شماره 4، آبان 1399، صفحه 922-943

10.22034/ijce.2020.212574.1081

فردوس خجسته؛ علیرضا عصاره؛ ابراهیم حاجیانی؛ علیرضا عراقیه


بررسی تطبیقی اهداف برنامه درسی هنر دوره ابتدایی در برزیل، یونان ، ایران و کره جنوبی

دوره 3، شماره 1، بهمن 1398، صفحه 580-594

10.22034/ijce.2020.215796.1091

سمیه فلاح تفتی؛ رضا جعفری هرندی؛ مینا سادات طباطبایی


مطالعه تطبیقی حوزه بین رشته ای فرهنگ و ارتباطات در کانادا و ایالات متحده امریکا

دوره 2، شماره 4، آبان 1398، صفحه 481-495

10.22034/ijce.2020.105006

مهدی ذوالفقاری؛ محمد محسن حسن پور؛ مهدی شاهین


مطالعه تطبیقی عوامل سهیم در خواندن زبان دوم (انگلیسی)در بین دانش آموزان ایرانی و هندی

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 177-206

10.22034/ijce.2020.103669

مجتبی مقصودی؛ ابوالفضل خدامرادی؛ سیدحسن طالبی