دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

Original Article

مطالعه تطبیقی برنامه درسی هنر و فرهنگ دوره متوسطه در استرالیا، کانادا، مالزی و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22034/ijce.2021.257295.1247

آمنه صدر؛ مرجان کیان؛ علیرضا صادقی؛ عفت عباسی


ویژگی های مراکز آموزشی شیعه در عصر تیموریان و صفویان : نگاهی تطبیقی تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22034/ijce.2021.291402.1322

یوسف ظهوریان؛ اردشیر اسدبیگی؛ شهربانو دلبری؛ علیرضا روحی


مطالعه تطبیقی آموزش شیمی برای پایداری در برنامه درسی دوره متوسطه در کشوهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400

10.22034/ijce.2022.241542.1191

لیلا حبیبی


تحلیل تطبیقی از رویکردها، سازوکارها و تحولات آموزش آموزگاران در ایران و چند کشور منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400

10.22034/ijce.2022.246250.1209

حامد پاسالاری


بررسی تطبیقی تربیت در اسلام و پست‌ مدرنیسم: یک مرور نظام مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400

10.22034/ijce.2022.274333.1291

محسن ابوئی مهریزی؛ کیومرث خطیر پاشا؛ لادن سلیمی


بررسی تطبیقی توسعه آموزش عالی افغانستان، ایران و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

10.22034/ijce.2022.326825.1386

خلیل احمد کانجو Kanjo


مرور سیستماتیک نقدها و مسائل سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22034/ijce.2022.366640.1442

عباس معدن دار آرانی؛ محمود امانی طهرانی؛ شهلا سرخابی


مطالعه تطبیقی ارزیابی عملکرد معلمان در ایران، آمریکا، استرالیا وفنلاند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22034/ijce.2022.326236.1383

زهرا قاسمی پیربلوطی؛ افسانه کلباسی؛ اشرف میرحیدری


مطالعه تطبیقی آموزش تفکر نقادانه در کتاب‌های درسی ریاضی سوم ابتدایی ژاپن و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22034/ijce.2022.331774.1398

Keyvan Salehi؛ سوگل یزدان خو


بررسی تطبیقی ​​تنظیم هیجان و بهزیستی معلمان زبان انگلیسی در ایران و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22034/ijce.2022.332985.1402

لعیا تهامی زرندی؛ مهری حدادنارافشان؛ پیمان سیف الدینی


مطالعه تطبیقی واسطه‌های انسان و رایانه: تاب‌آوری نفس و هوش‌های چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22034/ijce.2022.338994.1407

نجمه حمزه نژادی؛ مهری حدادنارافشان؛ واله جلالی