بازبینی سه دهه پژوهش های آموزشی در ایران: یک تحلیل کتاب شناختی

دوره 2، شماره 1، دی 1397، صفحه 1-21

10.22034/ijce.2019.187779.1002

عبداله خدابنده لو؛ نادر آل ابراهیم؛ آزاده آموزگار؛ مهران گلنار


تحلیل تطبیقی تربیت شهروندی از دیدگاه دریدا و فوکو: توصیه هایی برای فیلسوفان تربیتی ایران

دوره 2، شماره 4، آبان 1398، صفحه 407-424

10.22034/ijce.2020.105263

رکسانا رشید پور؛ محمدرضا سرمدی؛ ژیلا مشهدی میقانی؛ فائزه ناطقی


بررسی تطبیقی برنامه‌درسی هنر دوره ابتدایی ایران و کانادا

دوره 2، شماره 3، مرداد 1398، صفحه 298-323

10.22034/ijce.2020.202208.1052

معصومه خسروی مشیزی؛ اصغر سلطانی؛ مهرانگیز علینژاد


هزینه های لوکس آموزش سایه: مطالعۀ تطبیقی دیدگاه های دانش آموزان، والدین و معلمان ایرانی

دوره 2، شماره 1، دی 1397، صفحه 41-64

10.22034/ijce.2019.194858.1029

ناصر شیربگی؛ جعفر افشین فر؛ روژین قصلانی؛ شراره صادقی؛ شهاب نصیری نیا


آموزش زبان یونانی در مصر: رویه های مشروع یک مدل قوم مدار

دوره 1، شماره 2، تیر 1397، صفحه 58-77

10.22034/ijce.2018.87722

ایرونیمیکیس جیانیس؛ و استتاتپولوس آجیالاکی


مطالعه تطبیقی تربیت اجتماعی دردوره آموزش ابتدائی ایران و ژاپن

دوره 2، شماره 4، آبان 1398، صفحه 452-480

10.22034/ijce.2020.105264

ملیحه ربیعی؛ ایران دخت فیاض؛ طیبه ماهروزاده؛ ابوالفضل بختیاری؛ علی خورسندی طاسکوه


بررسی تطبیقی اهداف برنامه درسی هنر دوره ابتدایی در برزیل، یونان ، ایران و کره جنوبی

دوره 3، شماره 1، بهمن 1398، صفحه 580-594

10.22034/ijce.2020.215796.1091

سمیه فلاح تفتی؛ رضا جعفری هرندی؛ مینا سادات طباطبایی


مطالعۀ تطبیقی توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاداسلامی ایران و دانشگاه های کانادا

دوره 2، شماره 1، دی 1397، صفحه 65-78

10.22034/ijce.2019.189948.1009

سیده آزاده صفربگلو؛ کامران محمدخانی؛ بابک نصیری قرقانی؛ مریم مصلح