نمایه نویسندگان

آ

 • آجیالاکی، و استتاتپولوس آموزش زبان یونانی در مصر: رویه های مشروع یک مدل قوم مدار [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 58-77]
 • آقاصفری، پروانه مقایسه رویکرد فرا فرهنگی " انگلیسی به منزله زبان بین المللی" با رویکرد شناختی "انگلیسی به عنوان زبان خارجه" [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2080-2097]
 • آل ابراهیم، نادر بازبینی سه دهه پژوهش های آموزشی در ایران: یک تحلیل کتاب شناختی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 1-21]
 • آملی، فرنیا بررسی تطبیقی مدل های نوآورانه با تاکید بر کاربست در سازمان های آموزشی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1433-1458]
 • آموزگار، آزاده بازبینی سه دهه پژوهش های آموزشی در ایران: یک تحلیل کتاب شناختی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 1-21]
 • آهنچیان، محمد رضا مطالعه تطبیقی فرایندهای توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس در ایران و انگلیس [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2520-2545]
 • آهنگری ننه کران، زهرا پیشگیری از تقاضای مواد مخدر در سیاست جنائی : مقایسه راهبردهای آموزشی درایران ، بریتانیا و امریکا [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1497-1519]

ا

 • اباذری، زمانه تاثیر شبکه های اجتماعی بر تربیت شهروندی نسل جوان در بافت جمهوری اسلامی : یک تجربه زیسته [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1159-1177]
 • ابریشمی راد، سعید مقایسه الگوهای تعلق خاطر کارکنان با تاکید بر منابع انسانی در سازمان های ایرانی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1329-1348]
 • ابوئی مهریزی، محسن بررسی تطبیقی تربیت دراسلام و پست‌ مدرنیسم: یک مرور نظام مند [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1967-1985]
 • ابوالفضلی، زینب تحلیل بینازبانی ساختار بلاغی ژانر نقد کتب دانشگاهی: مطالعه‌ای تطبیقی بین فارسی و انگلیسی [دوره 6، شماره 3، 1402، صفحه 2635-2657]
 • ابوالقاسمی، امید بررسی تطبیقی اندیشه تربیتی هنری ژیرو و رابرت فلودن به منظور تدوین مدلی برای فلسفه تربیت معلم [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1064-1077]
 • ابوالقاسمی، محمود بررسی تطبیقی توسعه آموزش عالی در افغانستان، ایران و ترکیه [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2164-2182]
 • احتشامی، علی حسین مقایسه علل و شیوه های درمان اضطراب از دیدگاه قرآن ، عهدعتیق و مکاتب جدید روانشناسی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 757-774]
 • احمدی، پروین مطالعه تطبیقی برنامه درسی شیمی برای پایداری در دوره متوسطه کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 2246-2265]
 • احمدی، علی رضا مقایسه ادراک دانشجویان دختر و پسر از یادگیری مشارکتی در رشته علوم تربیتی ومشاوره [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1349-1366]
 • احمدی، غلامعلی بررسی تطبیقی ویژگی‌های فعالیت‌های فوق‌برنامه دوره ابتدایی ایران با انگلستان، هند و مالزی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1138-1158]
 • احمدی، غلامعلی مطالعه تطبیقی فرصتها و تهدیدهای ناشی از اینترنت و چگونگی توجه به حقوق کودکان بر خط در استرالیا، ، برزیل ، ایران و آفریقای جنوبی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1550-1574]
 • احمدی، غلامعلی مطالعه تطبیقی برنامه درسی استم تلفیقی در فنلاند، سنگاپور و ایالات متحده برای ارائه توصیه هایی به برنامه ریزان درسی ایران [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1765-1788]
 • احمدی، غلامعلی بررسی تطبیقی برنامه درسی زمینه- محور علوم تجربی دوره متوسطه اول در ایران و کشورهای منتخب [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 2028-2044]
 • اس اس، بیچی اثربخشی مدل یادگیری جیگ ساو برعملکرد علمی دانشجویان پلی تکنیک با توانمندی های یادگیری متنوع در کانو نیجریه [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 110-126]
 • اسداللهی، فریدون فرایند شکل گیری چالش های توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی در دانشگاه غزنی ، افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 362-382]
 • اسدبیگی، اردشیر ویژگی های مراکز آموزشی شیعه در عصر تیموریان و صفویان : نگاهی تطبیقی تاریخی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2126-2145]
 • اسدپور، سعید بررسی تطبیقی برنامه درسی زمینه- محور علوم تجربی دوره متوسطه اول در ایران و کشورهای منتخب [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 2028-2044]
 • اسفندیاری، مصطفی ارزیابی وضعیت مهارت استدلال ورزی در برنامه های درسی آموزش عالی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسلامی، سهراب مقایسه ویژگی های مجتمع های وقفی آموزشی در دوره ایلخانیان و تیموریان ایران [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1610-1632]
 • اسلامی، سهراب تحلیل تطبیقی تاریخی از وضعیت آموزش در دوره تیموریان ایران با توجه به محتوی منشات [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1986-2002]
 • اسماعیل پور، حسن شناسایی و اولویت بندی موانع تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی: یک تحلیل زمینه ای در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1096-1109]
 • اسمعیلی، علی اکبر واکاوی نظریات فقه تربیتی و قوانین بین المللی در خصوص طفل شبیه سازی شده [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1367-1385]
 • اشرفی، لیلا بررسی و تحلیل تربیت دینی در کتاب های دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 2079-2097]
 • اصیل، خدیجه تبیین نقش تربیت دینی در مواجهه با بحران های هزاره جدید: آرامش به منزله شیوه تربیتی در قرآن و عهد جدید [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 893-906]
 • اعزازی، مهری اعتبار بخشی الگوی تطبیق نظام های تربیت معلم [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 837-861]
 • افتخاری، زهرا تحلیل تطبیقی مدل های کسب وکار به منظور ارائه پیشنهادهایی برای دوره پیش دبستانی ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 636-654]
 • افشین فر، جعفر هزینه های لوکس آموزش سایه: مطالعۀ تطبیقی دیدگاه های دانش آموزان، والدین و معلمان ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 41-64]
 • اکبر زاده، مریم بررسی نمایش کشورها در کتب درسی دوره متوسطه دوم ایران بر مبنای رویکرد تحلیل‌ گفتمان وندایک [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 2304-2326]
 • اکبری، فاطمه نقد و تحلیل رمان الزینی برکات از منظر جامعه‌شناختی تربیتی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 826-836]
 • اکبری، محمد ساختار خانواده در ادیان ابراهیمی و انطباق آن با تئوری های روانشناختی : یک تحلیل مقایسه ای [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1682-1697]
 • امام جمعه، سید محمد رضا مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش سواد رسانه‌ای در کانادا ، ایران و آمریکا [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 737-756]
 • امام جمعه، سید محمد رضا بررسی تطبیقی ویژگی‌های فعالیت‌های فوق‌برنامه دوره ابتدایی ایران با انگلستان، هند و مالزی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1138-1158]
 • امام جمعه، سید محمد رضا مطالعه تطبیقی برنامه درسی استم تلفیقی در فنلاند، سنگاپور و ایالات متحده برای ارائه توصیه هایی به برنامه ریزان درسی ایران [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1765-1788]
 • امام جمعه، سید محمد رضا بررسی تطبیقی برنامه درسی زمینه- محور علوم تجربی دوره متوسطه اول در ایران و کشورهای منتخب [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 2028-2044]
 • امام جمعه، سیدمحمدرضا مطالعه تطبیقی رویکردهای" های اسکوپ" ، رجیو امیلیا و والدروف : ارائه رهنمودهایی برای تربیت مربیان دوره پیش دبستانی ایران [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 2350-2370]
 • امانی طهرانی، محمود مرور سیستماتیک نقدها و مسائل سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ایران [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2426-2445]
 • امیری، زهرا بررسی تطبیقی معلمان زبان انگلیسی مبتدی و باتجربه ایرانی با توجه به صلاحیت تعاملی کلاس درس و توسعه آموزش زبان ارتباطی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2496-2519]
 • امیری، منصوره بررسی تطبیقی معلمان زبان انگلیسی مبتدی و باتجربه ایرانی با توجه به صلاحیت تعاملی کلاس درس و توسعه آموزش زبان ارتباطی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2496-2519]
 • امین خندقی، مقصود مطالعه تطبیقی شایستگی‌های اشتغال‌پذیری دوره کارشناسی علوم تربیتی در ایران و سوریه [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 704-723]
 • امینی، محمد آموزش فلسفه به دانش آموزان؛ ضرورت ها، پیش نیازها و تجارب بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 94-111]
 • امینی، محمد ارزیابی مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه کابل از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 595-608]
 • انجم شعاع، لیلا مطالعه تطبیقی عوامل درونی و بیرونی موثر بر عملکرد کلاسی معلمان : بینش معلمان زبان انگلیسی در ایران [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 112-135]
 • اوسولیوان، کارمل رابطه رویکردهای تطبیقی سوادآموزی پایه بزرگسالان و کاهش فقر در مناطق منتخب تای، هی مونک، دائو و جوامع بلک تایلندی در ویتنام [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 68-91]
 • اویاما، تاکی یوکی چگونگی شکل گیری برنامه های آماده سازی معلمان دوره متوسطه ژاپن از دوره میجی تا عصر حاضر [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 116-153]
 • ایدر، نبی اله مطالعه تطبیقی گفتمان چپ سنتی و چپ مدرن در نظام آموزش‌وپرورش ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1262-1281]
 • ایرانمهر، ابوطالب آموزش زبان انگلیسی در ایران: محلی برای مبارزه مدل جهانی شده و محلی شده زبان انگلیسی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 94-109]
 • ایرانمهر، ابوطالب آموزش انتقادی در تهیه و تدوین کتابهای درسی: مطالعه تطبیقی کتابهای پیشین و نونگاشت زبان انگلیسی در ایران [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 324-345]
 • ایرانمهر، ابوطالب فرهنگ به مثابه مشکلی حل نشده در برنامه آموزش زبان انگلیسی در ایران پس از انقلاب: سنجش تطبیقی نگرش معلمان شاغل در مدارس و موسسه‌های زبان [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 986-1009]
 • ایرجی زاده، الهام بررسی تطبیقی حقوق آموزشی اتباع بیگانه در نظام حقوقی ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 775-790]
 • ایمانی، محسن مطالعه تطبیقی برنامه درسی سواد مالی در آموزش عمومی رسمی استرالیا، آفریقای جنوبی و آمریکا: توصیه‌هایی برای برنامه‌ریزان درسی ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2146-2163]
 • ایمانی، محمد نقی مطالعه تطبیقی نقش نظارتی مدیران مدارس ابتدایی در ایران ، کره جنوبی و ژاپن [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1738-1764]

ب

 • بابایی فرد، اسدالله ارزیابی مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه کابل از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 595-608]
 • بارکین روئیس، خاویر وابستگی به تلفن همراه در بین دانشجویان دانشگاه های اصفهان(ایران) و مالاگا (اسپانیا) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 78-93]
 • بازوبندی، محمدحسن مقایسه دوره کارآموزی تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان با دانشگاه هاروارد و دانشگاه جنوب شرقی میسوری ایالات متحده آمریکا [دوره 6، شماره 3، 1402، صفحه 2658-2692]
 • بازیار، نرگس تحلیل بینازبانی ساختار بلاغی ژانر نقد کتب دانشگاهی: مطالعه‌ای تطبیقی بین فارسی و انگلیسی [دوره 6، شماره 3، 1402، صفحه 2635-2657]
 • بافنده زنده، علیرضا مطالعه عوامل موثر بر ایجاد بحران مالی در دانشگاه های غیردولتی ایران و تدوین استراتژی مقابله با آن [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1400-1418]
 • باقری، احمد تقیه به عنوان یک روش رفتاری در تربیت اسلامی : تطبیق نظرات موافق ومخالف [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1386-1399]
 • باقری، خسرو تحلیل و نقد مبانی لیبرالیسم آموزشی و نو لیبرالیسم آموزشی : یک مفهوم پردازی جدید [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1948-1966]
 • باقری، مهدی بررسی تطبیقی الگوهای مدیریت استعداد:درسهایی برای نظام منابع انسانی ایران [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 609-623]
 • باواخانی، آزاده مطالعه تطبیقی مدل های بازنگری در برنامه درسی تربیت معلم در استرالیا ، سنگاپور و ترکیه: الگوی جدید برای ایران [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 278-297]
 • بختیاری، ابوالفضل مطالعه تطبیقی تربیت اجتماعی دردوره آموزش ابتدائی ایران و ژاپن [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 452-480]
 • بختیاری، ابوالفضل مطالعه تطبیقی برنامه درسی کارورزی تربیت معلم در کشورهای ایران، استرالیا و سنگاپور [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1024-1046]
 • بختیاری، ابوالفضل مقایسه دوره کارآموزی تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان با دانشگاه هاروارد و دانشگاه جنوب شرقی میسوری ایالات متحده آمریکا [دوره 6، شماره 3، 1402، صفحه 2658-2692]
 • بختیاری نیازآبادی، محمدرضا تحلیل تطبیقی تاریخی از وضعیت آموزش در دوره تیموریان ایران با توجه به محتوی منشات [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1986-2002]
 • بخشی، حسین چالش های انجام تحقیق کیفی در آموزش عالی ایران: دیدگاه های اعضای هیئت علمی آموزش زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 244-278]
 • بدیع زاده، علی شناسایی و اولویت بندی موانع تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی: یک تحلیل زمینه ای در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1096-1109]
 • برجسته، حامد بررسی اثربخشی آموزش به شیوه پویای همه جانبه، روش گفتاری-شنیداری، و آموزش از طریق فعالیت های هدفمند بر بهبود مولفه های گفتاری زبان آموزان زبان انگلیسی: رویکرد روش شناختی تطبیقی [دوره 6، شماره 3، 1402، صفحه 2581-2604]
 • برخورداری، رمضان مقایسه رویکرد فرا فرهنگی " انگلیسی به منزله زبان بین المللی" با رویکرد شناختی "انگلیسی به عنوان زبان خارجه" [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2080-2097]
 • برزگر بفروئی، کاظم فرایند شکل گیری چالش های توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی در دانشگاه غزنی ، افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 362-382]
 • بلاغت، سیدرضا بررسی تطبیقی اندیشه تربیتی هنری ژیرو و رابرت فلودن به منظور تدوین مدلی برای فلسفه تربیت معلم [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1064-1077]
 • بهارلوئی، سیامک تقیه به عنوان یک روش رفتاری در تربیت اسلامی : تطبیق نظرات موافق ومخالف [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1386-1399]
 • بهرامی، سعید مطالعه تطبیقی شیوه های جذب و تامین معلم در ایران و مالزی [دوره 6، شماره 3، 1402، صفحه 2605-2634]
 • بیادار، هیرش شناسایی و اولویت بندی موانع تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی: یک تحلیل زمینه ای در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1096-1109]
 • بی ریا، رضا بررسی اثربخشی آموزش به شیوه پویای همه جانبه، روش گفتاری-شنیداری، و آموزش از طریق فعالیت های هدفمند بر بهبود مولفه های گفتاری زبان آموزان زبان انگلیسی: رویکرد روش شناختی تطبیقی [دوره 6، شماره 3، 1402، صفحه 2581-2604]

پ

 • پاراهلدا، ان. ان تأثیر والدین بر سطح بازی و خلاقیت کودکان پیش دبستانی در هند [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2210-2227]
 • پاسالاری، حامد تحلیل تطبیقی چارچوب‌های سیاست گذاری و رویه‌های پذیرش در نظام تربیت معلم انگلستان، فنلاند، ایران و ژاپن [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 2266-2284]
 • پاشایی فخری، کامران تحلیل روانکاوانه دو رمان ایرانی براساس نظریه یادگیری شناختی _ اجتماعی آلبرت بندورا [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1479-1496]
 • پاشایی فخری، کامران نقد تربیتی سلطه پذیری زنان بر اساس نظریات آدلر و هورنای : مطالعه موردی رمان سهم من [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1633-1647]
 • پروین، فرهاد بررسی تطبیقی آموزشی قوانین در دعاوی اقلیت های دینی در حقوق ایران و لبنان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 724-736]
 • پورکریمی، جواد مقایسه ادراک دانشجویان دختر و پسر از یادگیری مشارکتی در رشته علوم تربیتی ومشاوره [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1349-1366]
 • پیرو نذیری، اشرف السادات بررسی تطبیقی فعالیت های فوق برنامه درتربیت معلم استرالیا ،آلمان و ایالات متحده امریکا: درس هائی برای ایران [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 36-60]
 • پیشکار، کیان ترجمه در بافت جمهوری اسلامی : غافل گیری های آموزشی برای مترجمان ایرانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1648-1664]
 • پیغامی، عادل مطالعه تطبیقی برنامه درسی سواد مالی در آموزش عمومی رسمی استرالیا، آفریقای جنوبی و آمریکا: توصیه‌هایی برای برنامه‌ریزان درسی ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2146-2163]

ت

 • تابان، جعفر تبیین نقش تربیت دینی در مواجهه با بحران های هزاره جدید: آرامش به منزله شیوه تربیتی در قرآن و عهد جدید [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 893-906]
 • تدین، عباس بررسی مقایسه ای اصول حقوق شهروندی با اصول حقوق کیفری در ایران و قوانین بین المللی با تاکید بر تربیت شهروندی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1078-1095]
 • تقوائی، داوود مطالعه تطبیقی فرصتها و تهدیدهای ناشی از اینترنت و چگونگی توجه به حقوق کودکان بر خط در استرالیا، ، برزیل ، ایران و آفریقای جنوبی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1550-1574]
 • تقویان، ناصرالدین علی مقایسه رویکرد فرا فرهنگی " انگلیسی به منزله زبان بین المللی" با رویکرد شناختی "انگلیسی به عنوان زبان خارجه" [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2080-2097]
 • تقی پور ظهیر، علی چالش های انتقال یک ایده ژاپنی به بافت آموزشی مدارس ابتدایی ایران : مدل درس پژوهی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1575-1588]
 • تقی زاده، محبوبه تطبیق ادراکات، مشکلات و نیازهای مبتنی بر وظیفه گوش سپاری تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 120-141]
 • تقی زاده، محبوبه مقایسۀ توانایی خواندن دانشجویان دختر و پسر رشتۀ مهندسی با استفاده از تمرین های ویژه سطح و خودارزیابی بر اساس CEFR و DIALANG [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 79-95]
 • تقی زاده، هوشنگ مطالعه عوامل موثر بر ایجاد بحران مالی در دانشگاه های غیردولتی ایران و تدوین استراتژی مقابله با آن [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1400-1418]
 • تنگ، پر-اولف روابط دانشگاه و صنعت در ایران و سوئد: مطالعه تطبیقی انتقادی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1520-1549]
 • تهامی زرندی، لعیا بررسی تطبیقی ​​تنظیم هیجان و بهزیستی معلمان زبان انگلیسی در ایران و عراق [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2446-2466]
 • توسلی نائینی، منوچهر بررسی تطبیقی حقوق آموزشی اتباع بیگانه در نظام حقوقی ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 775-790]
 • تیمورنیا، مهین بررسی تطبیقی ویژگی‌های فعالیت‌های فوق‌برنامه دوره ابتدایی ایران با انگلستان، هند و مالزی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1138-1158]

ج

 • جان بزرگی، محبوبه مطالعه تطبیقی مبانی معرفت شناختی سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران و رویکرد ریزوماتیک [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1712-1737]
 • جعفری، پریوش بررسی تطبیقی نظام جانشین‌پروری رهبران آموزشی در ژاپن ، سنگاپور ، فنلاند و ایالات متحده امریکا به منظور ارائه رهنمودهایی برای نظام آموزشی ایران [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 2045-2065]
 • جعفری فشارکی، محمد مقایسه مفهوم اراده در تربیت و فقه و چالش های احتمالی در نظام آموزشی ایران و انگلیس [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1209-1226]
 • جعفری هرندی، رضا بررسی تطبیقی اهداف برنامه درسی هنر دوره ابتدایی در برزیل، یونان ، ایران و کره جنوبی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 580-594]
 • جعفری هرندی، محمد کاربرد تطبیقی عقل در تربیت اسلامی با تاکید بر فقه امامیه و اهل سنت [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1047-1063]
 • جعفری هرندی، محمد خوانشی تطبیقی ازجایگاه عقل در اندیشه های دکارت و شیخ انصاری از منظر تربیت [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1698-1711]
 • جلالی، محمد کوچک سازی دولت و تاثیر آن بر توسعه تربیت شهروندی : تجربه ایران [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 973-985]
 • جلالی، واله مطالعه تطبیقی واسطه‌های انسان و رایانه: تاب‌آوری نفس و هوش‌های چندگانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوادیار، خلیل بررسی تطبیقی نظام جانشین‌پروری رهبران آموزشی در ژاپن ، سنگاپور ، فنلاند و ایالات متحده امریکا به منظور ارائه رهنمودهایی برای نظام آموزشی ایران [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 2045-2065]
 • جوادیان، معصومه مقایسه علل و شیوه های درمان اضطراب از دیدگاه قرآن ، عهدعتیق و مکاتب جدید روانشناسی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 757-774]
 • جواهری پور، ایمان مطالعه تطبیقی برنامه درسی هنرهای تجسمی دوره ابتدایی در استرالیا ، کانادا ، ایران و ایرلند [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1097-1116]
 • جیانیس، ایرونیمیکیس آموزش زبان یونانی در مصر: رویه های مشروع یک مدل قوم مدار [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 58-77]

چ

 • چالدره، طاهره نقد و تحلیل رمان الزینی برکات از منظر جامعه‌شناختی تربیتی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 826-836]
 • چگینی، نرگس مطالعه تطبیقی آموزش تفکر نقادانه در کتاب‌های درسی ریاضی سوم ابتدایی ژاپن و ایران [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2371-2402]
 • چورداکی، پارسکووی رویکردهای فرهنگی - اجتماعی معاصر در آموزش غیر رسمی: سه مثال از حوزه های ادبیات قرون وسطی ، تئاتر پوچ و سینمای مدرن [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 83-93]

ح

 • حاتمی، جواد مطالعه تطبیقی برنامه درسی سواد مالی در آموزش عمومی رسمی استرالیا، آفریقای جنوبی و آمریکا: توصیه‌هایی برای برنامه‌ریزان درسی ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2146-2163]
 • حاتمی، جواد ارزیابی وضعیت مهارت استدلال ورزی در برنامه های درسی آموزش عالی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجیانی، ابراهیم مطالعه تطبیقی ابعاد هویت ملی در نظام آموزشی کانادا ، فرانسه ، ژاپن و ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 922-943]
 • حامدی، فرهاد تحلیل روانکاوانه دو رمان ایرانی براساس نظریه یادگیری شناختی _ اجتماعی آلبرت بندورا [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1479-1496]
 • حبیبی، لیلا مطالعه تطبیقی برنامه درسی شیمی برای پایداری در دوره متوسطه کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 2246-2265]
 • حجازی، اسد مطالعه تطبیقی برنامه درسی کارورزی تربیت معلم در کشورهای ایران، استرالیا و سنگاپور [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1024-1046]
 • حداد نارافشان، مهری مطالعه تطبیقی عوامل درونی و بیرونی موثر بر عملکرد کلاسی معلمان : بینش معلمان زبان انگلیسی در ایران [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 112-135]
 • حدادنارافشان، مهری بررسی تطبیقی ​​تنظیم هیجان و بهزیستی معلمان زبان انگلیسی در ایران و عراق [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2446-2466]
 • حدادنارافشان، مهری مطالعه تطبیقی واسطه‌های انسان و رایانه: تاب‌آوری نفس و هوش‌های چندگانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسابی، احمدعلی مطالعه تطبیقی گفتمان چپ سنتی و چپ مدرن در نظام آموزش‌وپرورش ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1262-1281]
 • حسن آبادی، ابوالفضل تحلیل تطبیقی تاریخی از وضعیت آموزش در دوره تیموریان ایران با توجه به محتوی منشات [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1986-2002]
 • حسن پور، محسن مطالعه تطبیقی برنامه درسی هنرهای تجسمی دوره ابتدایی در استرالیا ، کانادا ، ایران و ایرلند [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1097-1116]
 • حسن پور، محمد محسن مطالعه تطبیقی حوزه بین رشته ای فرهنگ و ارتباطات در کانادا و ایالات متحده امریکا [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 481-495]
 • حسین آبادی، فاطمه واکاوی نظریات فقه تربیتی و قوانین بین المللی در خصوص طفل شبیه سازی شده [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1367-1385]
 • حسین پناه، علی بررسی معیارهای قیمت گذاری تولیدکنندگان اطلاعات در مراکز علمی پژوهشی ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 671-680]
 • حسینقلی زاده، رضوان مطالعه تطبیقی فرایندهای توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس در ایران و انگلیس [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2520-2545]
 • حسینی، سید حمید مقایسه علل و شیوه های درمان اضطراب از دیدگاه قرآن ، عهدعتیق و مکاتب جدید روانشناسی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 757-774]
 • حسینی، محمدعلی بررسی تطبیقی مدل های نوآورانه با تاکید بر کاربست در سازمان های آموزشی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1433-1458]
 • حسینی خواه، علی رویکردهای آموزش پیش دبستانی: یک مطالعه تطبیقی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1898-1928]
 • حسینی خواه، علی مطالعه تطبیقی برنامه‌درسی هنر اوان کودکی در استرالیا، کانادا، فنلاند، نیوزلند و ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2098-2125]
 • حسینی خواه، علی بررسی نمایش کشورها در کتب درسی دوره متوسطه دوم ایران بر مبنای رویکرد تحلیل‌ گفتمان وندایک [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 2304-2326]
 • حقانی، محمود بررسی تطبیقی توسعه آموزش عالی در افغانستان، ایران و ترکیه [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2164-2182]
 • حقیقی، شهراد بررسی تطبیقی الگوی خطی و سبک‌های نگارشی قیاسی، استقراء و استقراء ناقص در نظام‌های آموزشی ایران و انگلستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 681-703]
 • حمزه نژادی، نجمه مطالعه تطبیقی واسطه‌های انسان و رایانه: تاب‌آوری نفس و هوش‌های چندگانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمیدی، فریده مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش سواد رسانه‌ای در کانادا ، ایران و آمریکا [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 737-756]
 • حمیدی، فریده مطالعه تطبیقی رویکردهای" های اسکوپ" ، رجیو امیلیا و والدروف : ارائه رهنمودهایی برای تربیت مربیان دوره پیش دبستانی ایران [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 2350-2370]
 • حیدری، رسول تحلیل محتوای کتب درس فارسی دوره آموزش عمومی ایران برحسب میزان توجه به ادبیات جهان؛ یک رویکرد تطبیقی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 230-243]
 • حیدری، سید عباس مقایسه مدل های هوشمندی رقابتی برای بهره گیری در شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1192-1208]
 • حیدری منش، سید نورالدین نگاهی دوباره به نظریه جامعیت تربیت اسلامی با توجه به مفهوم سکوت در منابع فقهی و قانونی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1010-1023]
 • حیدری نیا، مهناز تأثیر والدین بر سطح بازی و خلاقیت کودکان پیش دبستانی در هند [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2210-2227]

خ

 • خاری آرانی، مجید بررسی تطبیقی مبانی فلسفی اخلاق از دیدگاه برگسون و علامه طباطبایی و دلالت های تربیتی آن [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1300-1316]
 • خجسته، فردوس مطالعه تطبیقی ابعاد هویت ملی در نظام آموزشی کانادا ، فرانسه ، ژاپن و ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 922-943]
 • خدابنده لو، عبداله بازبینی سه دهه پژوهش های آموزشی در ایران: یک تحلیل کتاب شناختی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 1-21]
 • خدامرادی، ابوالفضل مطالعه تطبیقی عوامل سهیم در خواندن زبان دوم (انگلیسی)در بین دانش آموزان ایرانی و هندی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 177-206]
 • خدایی، ابراهیم بررسی تطبیقی سازمان‌های همتا با سازمان سنجش آموزش کشور : مؤسسه خدمات سنجش آموزشی (ETS)، مؤسسه مرکزی آزمون‌سازی هلند (CITO) و مؤسسه برنامه‌ریزی درسی و ارزشیابی کره جنوبی (KICE) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 61-82]
 • خرسند بدیعی، عبدالسعید بررسی تطبیقی آموزشی قوانین در دعاوی اقلیت های دینی در حقوق ایران و لبنان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 724-736]
 • خسروی، حسین مقایسه ویژگی های مجتمع های وقفی آموزشی در دوره ایلخانیان و تیموریان ایران [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1610-1632]
 • خسروی، حسین تحلیل تطبیقی تاریخی از وضعیت آموزش در دوره تیموریان ایران با توجه به محتوی منشات [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1986-2002]
 • خسروی بابادی، علی اکبر اعتبار بخشی الگوی تطبیق نظام های تربیت معلم [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 837-861]
 • خسروی مشیزی، معصومه بررسی تطبیقی برنامه‌درسی هنر دوره ابتدایی ایران و کانادا [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 298-323]
 • خطیر پاشا، کیومرث بررسی تطبیقی تربیت دراسلام و پست‌ مدرنیسم: یک مرور نظام مند [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1967-1985]
 • خنجرخانی، مسعود بررسی تطبیقی اندیشه تربیتی هنری ژیرو و رابرت فلودن به منظور تدوین مدلی برای فلسفه تربیت معلم [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1064-1077]
 • خورسندی طاسکوه، علی مطالعه تطبیقی تربیت اجتماعی دردوره آموزش ابتدائی ایران و ژاپن [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 452-480]

د

 • دانایی زارچی، ریحانه تحلیل تطبیقی برنامه‌درسی ریاضیات پایه چهارم ابتدایی ایران با کشورهای پیشگام در آزمون بین‌المللی تیمز [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 207-229]
 • دانش، محمد مقایسه دوره کارآموزی تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان با دانشگاه هاروارد و دانشگاه جنوب شرقی میسوری ایالات متحده آمریکا [دوره 6، شماره 3، 1402، صفحه 2658-2692]
 • داورپناه، ابو سعید بررسی تطبیقی اندیشه تربیتی هنری ژیرو و رابرت فلودن به منظور تدوین مدلی برای فلسفه تربیت معلم [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1064-1077]
 • داوری، حسین آموزش زبان انگلیسی در ایران: محلی برای مبارزه مدل جهانی شده و محلی شده زبان انگلیسی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 94-109]
 • داوری، حسین آموزش انتقادی در تهیه و تدوین کتابهای درسی: مطالعه تطبیقی کتابهای پیشین و نونگاشت زبان انگلیسی در ایران [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 324-345]
 • داوری، حسین فرهنگ به مثابه مشکلی حل نشده در برنامه آموزش زبان انگلیسی در ایران پس از انقلاب: سنجش تطبیقی نگرش معلمان شاغل در مدارس و موسسه‌های زبان [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 986-1009]
 • درری، فرزانه جایگاه و اعتبار استقلال شرط داوری در حقوق ایران و قانون داوری تجاری بین المللی با رویکردی بر داوری آنستیرال در حوزه آموزش [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 655-670]
 • دلبری، شهربانو ویژگی های مراکز آموزشی شیعه در عصر تیموریان و صفویان : نگاهی تطبیقی تاریخی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2126-2145]
 • دهقانی، مرضیه مطالعه تطبیقی آموزش تفکر نقادانه در کتاب‌های درسی ریاضی سوم ابتدایی ژاپن و ایران [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2371-2402]
 • دوست محمدی، بتول ساختار خانواده در ادیان ابراهیمی و انطباق آن با تئوری های روانشناختی : یک تحلیل مقایسه ای [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1682-1697]

ذ

 • ذاکرصالحی، غلامرضا رهیافتی تطبیقی دراهداف آموزش عالی کشورهای منتخب [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 346-361]
 • ذوالفقاری، مهدی مطالعه تطبیقی حوزه بین رشته ای فرهنگ و ارتباطات در کانادا و ایالات متحده امریکا [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 481-495]

ر

 • راحمی، رامین ارزیابی تطبیقی دوره‌های کارشناسی مترجمی در ایران، انگلستان و ترکیه بر اساس مدل سیپ [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1831-1849]
 • رادان جبلی، علی بررسی تطبیقی حقوق آموزشی اتباع بیگانه در نظام حقوقی ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 775-790]
 • راس، کلمن پاتریک رابطه رویکردهای تطبیقی سوادآموزی پایه بزرگسالان و کاهش فقر در مناطق منتخب تای، هی مونک، دائو و جوامع بلک تایلندی در ویتنام [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 68-91]
 • ربیعی، ملیحه مطالعه تطبیقی تربیت اجتماعی دردوره آموزش ابتدائی ایران و ژاپن [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 452-480]
 • رجایی خراسانی، مجتبی کوچک سازی دولت و تاثیر آن بر توسعه تربیت شهروندی : تجربه ایران [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 973-985]
 • رجبلو، مهدی تحلیل گفتمانی نظام رتبه بندی بین المللی دانشگاهها : درس هایی برای برنامه درسی آموزش عالی ایران [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 97-115]
 • رجبی مندی، جواد مقایسه ویژگی های مجتمع های وقفی آموزشی در دوره ایلخانیان و تیموریان ایران [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1610-1632]
 • رحمانی، جهانبخش چشم انداز و چالش های تربیت شهروند جهانی در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران: تحلیل مبتنی بر بافت جمهوری اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1789-1812]
 • رحمانی فیروزجاه، علی تحلیل رابطه تربیت شهروندی با قومیت و اثر آن بر رفتار انتخاباتی: سطح مشاهده و تحلیل مناطق [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1589-1610]
 • رحیمی، حمید مطالعه تطبیقی الگوهای آسیب شناسی سازمانی: راهبردی برای سازمان های ایرانی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 907-921]
 • رحیمی، حمید آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشورهای منتخب [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1247-1261]
 • رحیمی پور، سعید مطالعه تطبیقی نگاه تربیتی چارلز دیکنز و هوشنگ مرادی کرمانی به حقوق کودک : مطالعه موردی داستان الیورتویست و بچه های قالیباف خانه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 944-957]
 • رحیمی پور، سعید مقایسه مفهوم وجود در آثار ژان پل سارتر و همینگوی با تاکید بر آراء تربیتی اگزیستانسیالیسم [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1317-1328]
 • رسولی، سیده عصمت بررسی تطبیقی سند 2030 یونسکو با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ایران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1850-1870]
 • رشید پور، رکسانا تحلیل تطبیقی تربیت شهروندی از دیدگاه دریدا و فوکو: توصیه هایی برای فیلسوفان تربیتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 407-424]
 • رضائی، امین چشم انداز و چالش های تربیت شهروند جهانی در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران: تحلیل مبتنی بر بافت جمهوری اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1789-1812]
 • رضائی، مریم مطالعه تطبیقی برنامه درسی استم تلفیقی در فنلاند، سنگاپور و ایالات متحده برای ارائه توصیه هایی به برنامه ریزان درسی ایران [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1765-1788]
 • رضا زاده بهادران، حمیدرضا مطالعه تطبیقی مبانی معرفت شناختی سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران و رویکرد ریزوماتیک [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1712-1737]
 • رضایی، افشین مطالعه تطبیقی کتاب های زبان انگلیسی دوره دبیرستان با کتاب های تاچ استون در باره چگونگی ارائه مفهوم جنسیت : تحلیل انتقادی گفتمان [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1459-1478]
 • رضایی، فاطمه زهرا مطالعه تطبیقی برنامه‌درسی هنر اوان کودکی در استرالیا، کانادا، فنلاند، نیوزلند و ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2098-2125]
 • رضوی، منیر سادات مطالعه تطبیقی نقش نظارتی مدیران مدارس ابتدایی در ایران ، کره جنوبی و ژاپن [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1738-1764]
 • رعنایی، مجید بررسی جایگاه نظام آموزش وپرورش رسمی ایران در بین کشورهای همسایه با توجه به نشانگرهای آموزشی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-35]
 • رفیعی مقدم، علی ساختار خانواده در ادیان ابراهیمی و انطباق آن با تئوری های روانشناختی : یک تحلیل مقایسه ای [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1682-1697]
 • رمضانی مشکانی، عصمت تقیه به عنوان یک روش رفتاری در تربیت اسلامی : تطبیق نظرات موافق ومخالف [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1386-1399]
 • رنجبر، سعید ارزیابی تطبیقی دوره‌های کارشناسی مترجمی در ایران، انگلستان و ترکیه بر اساس مدل سیپ [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1831-1849]
 • رنجبر، محمدحسین بررسی تطبیقی الگوهای مدیریت استعداد:درسهایی برای نظام منابع انسانی ایران [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 609-623]
 • رهنما، اکبر بررسی تطبیقی مبانی فلسفی اخلاق از دیدگاه برگسون و علامه طباطبایی و دلالت های تربیتی آن [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1300-1316]
 • رهنما، اکبر بررسی تطبیقی دلالت های تربیتی در سه رویکرد مدرن، پست مدرن و متا مدرنیسم [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 2327-2349]
 • روحی، علیرضا ویژگی های مراکز آموزشی شیعه در عصر تیموریان و صفویان : نگاهی تطبیقی تاریخی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2126-2145]

ز

 • زبان دان، مصطفی بررسی تطبیقی دلالت های تربیتی در سه رویکرد مدرن، پست مدرن و متا مدرنیسم [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 2327-2349]
 • زرگوش نسب، عبدالجبار عدالت آموزشی در آراء سید محمد باقر صدر و جان رالز: یک تحلیل تطبیقی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 2003-2027]
 • زرگوشی نسب، عبدالجبار بررسی مقایسه ای اصول حقوق شهروندی با اصول حقوق کیفری در ایران و قوانین بین المللی با تاکید بر تربیت شهروندی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1078-1095]
 • زمانی مقدم، افسانه چالش های انتقال یک ایده ژاپنی به بافت آموزشی مدارس ابتدایی ایران : مدل درس پژوهی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1575-1588]
 • زندوانیان نایینی، احمد تحلیل تطبیقی برنامه‌درسی ریاضیات پایه چهارم ابتدایی ایران با کشورهای پیشگام در آزمون بین‌المللی تیمز [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 207-229]

ژ

 • ژلویس، ریمنتس نظام های آموزشی در زمان بحران های چندگانه: تغییرات در جوامع مابعد سوسیالیسم [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 48-67]

س

 • ساکتی، پرویز شناسایی و اولویت بندی موانع تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی: یک تحلیل زمینه ای در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1096-1109]
 • ساکی، رضا بررسی تطبیقی نظام جانشین‌پروری رهبران آموزشی در ژاپن ، سنگاپور ، فنلاند و ایالات متحده امریکا به منظور ارائه رهنمودهایی برای نظام آموزشی ایران [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 2045-2065]
 • سبحانی نژاد، مهدی تحلیل و نقد مبانی لیبرالیسم آموزشی و نو لیبرالیسم آموزشی : یک مفهوم پردازی جدید [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1948-1966]
 • سجادی، سید مهدی ارزیابی وضعیت مهارت استدلال ورزی در برنامه های درسی آموزش عالی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرخابی، شهلا مرور سیستماتیک نقدها و مسائل سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ایران [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2426-2445]
 • سرکشیکیان، امیرحسین مطالعه تطبیقی نشانگرهای فراگفتمانی مورد استفاده زبان انگلیسی آموزان ایرانی و چینی [دوره 6، شماره 3، 1402، صفحه 2546-2563]
 • سرمدی، محمدرضا تحلیل تطبیقی تربیت شهروندی از دیدگاه دریدا و فوکو: توصیه هایی برای فیلسوفان تربیتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 407-424]
 • سعادتمند، زهره چشم انداز و چالش های تربیت شهروند جهانی در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران: تحلیل مبتنی بر بافت جمهوری اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1789-1812]
 • سعادتی شامیر، ابوطالب مطالعه تطبیقی محتوای کتاب های ریاضی پایه پنجم ایران ومدارس بین الملل بر اساس مؤلفه ‏های تفکر انتقادی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 624-635]
 • سعوه، مولود تحلیل و نقد مبانی لیبرالیسم آموزشی و نو لیبرالیسم آموزشی : یک مفهوم پردازی جدید [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1948-1966]
 • سلامه، ممدوح مطالعه تطبیقی شایستگی‌های اشتغال‌پذیری دوره کارشناسی علوم تربیتی در ایران و سوریه [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 704-723]
 • سلطانی، اصغر بررسی تطبیقی برنامه‌درسی هنر دوره ابتدایی ایران و کانادا [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 298-323]
 • سلطانی، اصغر بررسی مقایسه‌ای برنامه درسی رشته سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه‌های منتخب جهان [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 2066-2078]
 • سلیمان، علی اثربخشی مدل یادگیری جیگ ساو برعملکرد علمی دانشجویان پلی تکنیک با توانمندی های یادگیری متنوع در کانو نیجریه [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 110-126]
 • سلیمون، ریم مطالعه تطبیقی نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مدارس ابتدایی سوریه با ایران [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1117-1137]
 • سلیمی، لادن بررسی تطبیقی سند 2030 یونسکو با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ایران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1850-1870]
 • سلیمی، لادن بررسی تطبیقی تربیت دراسلام و پست‌ مدرنیسم: یک مرور نظام مند [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1967-1985]
 • سمیعی، علی اکبر مطالعه تطبیقی برنامه های آموزش خلاقیت به دانش آموزان دوره ابتدایی ژاپن ، کره جنوبی و سنگاپور: درس هایی برای ایران [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 425-451]
 • سمیعی، علی اکبر مطالعه تطبیقی آموزش خلاقیت در مدارس ابتدایی انگلیس و فنلاند : درس هایی برای ایران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1813-1830]
 • سمیعی زفرقندی، مرتضی مطالعه تطبیقی محتوای کتاب های ریاضی پایه پنجم ایران ومدارس بین الملل بر اساس مؤلفه ‏های تفکر انتقادی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 624-635]
 • سولیوان، کارل او نگرش والدین و معلمان به بازی وتئاتر در آموزش کودکی اولیه در استان جیانگ سو چین [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 30-57]
 • سیف الدینی، پیمان بررسی تطبیقی ​​تنظیم هیجان و بهزیستی معلمان زبان انگلیسی در ایران و عراق [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2446-2466]

ش

 • شاکری، محسن فرایند شکل گیری چالش های توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی در دانشگاه غزنی ، افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 362-382]
 • شاه طالبی، بدری تحلیل گفتمانی نظام رتبه بندی بین المللی دانشگاهها : درس هایی برای برنامه درسی آموزش عالی ایران [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 97-115]
 • شاه طالبی، بدری مطالعه تطبیقی برنامه های آموزش خلاقیت به دانش آموزان دوره ابتدایی ژاپن ، کره جنوبی و سنگاپور: درس هایی برای ایران [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 425-451]
 • شاه طالبی، بدری مطالعه تطبیقی آموزش خلاقیت در مدارس ابتدایی انگلیس و فنلاند : درس هایی برای ایران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1813-1830]
 • شاهین، مهدی مطالعه تطبیقی حوزه بین رشته ای فرهنگ و ارتباطات در کانادا و ایالات متحده امریکا [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 481-495]
 • شریفی، اصغر مطالعه تطبیقی نقش نظارتی مدیران مدارس ابتدایی در ایران ، کره جنوبی و ژاپن [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1738-1764]
 • شریفی یگانه، نگار بررسی تطبیقی سازمان‌های همتا با سازمان سنجش آموزش کشور : مؤسسه خدمات سنجش آموزشی (ETS)، مؤسسه مرکزی آزمون‌سازی هلند (CITO) و مؤسسه برنامه‌ریزی درسی و ارزشیابی کره جنوبی (KICE) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 61-82]
 • شعبان نژاد خاص، رضا چالش های انتقال یک ایده ژاپنی به بافت آموزشی مدارس ابتدایی ایران : مدل درس پژوهی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1575-1588]
 • شفیع زاده، حمید تحلیلی بر تجربه ایران در روند خصوصی سازی آموزش و پرورش: ارزیابی کیفی وضعیت مدارس غیردولتی با تاکید بر شاخص های EFQM [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1178-1191]
 • شفیعی لطف آبادی، شیدا تحلیل رابطه تربیت شهروندی با قومیت و اثر آن بر رفتار انتخاباتی: سطح مشاهده و تحلیل مناطق [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1589-1610]
 • شمس، احمد جایگاه و اعتبار استقلال شرط داوری در حقوق ایران و قانون داوری تجاری بین المللی با رویکردی بر داوری آنستیرال در حوزه آموزش [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 655-670]
 • شمس اللهی، مریم مطالعه تطبیقی محتوای کتاب های ریاضی پایه پنجم ایران ومدارس بین الملل بر اساس مؤلفه ‏های تفکر انتقادی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 624-635]
 • شوری، فاطمه رابطه مزاج با جرم:تحلیلی دوباره بر یک تئوری مورد علاقه روانشناسان اسلامی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 791-802]
 • شیخ الاسلامی، عباس نگاهی دوباره به نظریه جامعیت تربیت اسلامی با توجه به مفهوم سکوت در منابع فقهی و قانونی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1010-1023]
 • شیدائیان، مهدی نگاهی دوباره به نظریه جامعیت تربیت اسلامی با توجه به مفهوم سکوت در منابع فقهی و قانونی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1010-1023]
 • شیدائیان، مهدی پیشگیری از تقاضای مواد مخدر در سیاست جنائی : مقایسه راهبردهای آموزشی درایران ، بریتانیا و امریکا [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1497-1519]
 • شیربگی، ناصر هزینه های لوکس آموزش سایه: مطالعۀ تطبیقی دیدگاه های دانش آموزان، والدین و معلمان ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 41-64]

ص

 • صابریان، علیرضا تبیین نقش تربیت دینی در مواجهه با بحران های هزاره جدید: آرامش به منزله شیوه تربیتی در قرآن و عهد جدید [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 893-906]
 • صادق زاده قمصری، علیرضا مطالعه تطبیقی برنامه درسی سواد مالی در آموزش عمومی رسمی استرالیا، آفریقای جنوبی و آمریکا: توصیه‌هایی برای برنامه‌ریزان درسی ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2146-2163]
 • صادقی، شراره هزینه های لوکس آموزش سایه: مطالعۀ تطبیقی دیدگاه های دانش آموزان، والدین و معلمان ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 41-64]
 • صادقی، علیرضا مطالعه تطبیقی برنامه درسی هنر و فرهنگ دوره متوسطه در استرالیا، کانادا، مالزی و ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2183-2209]
 • صادقی، محمد بررسی تطبیقی قراردادهای آموزشی : تحلیلی بر اراده یک جانبه موثر وخلاق در حقوق ایران وفرانسه [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1282-1299]
 • صالح، الهه مطالعه تطبیقی نشانگرهای فراگفتمانی مورد استفاده زبان انگلیسی آموزان ایرانی و چینی [دوره 6، شماره 3، 1402، صفحه 2546-2563]
 • صالح صدق پور، بهرام مطالعه تطبیقی فرصتها و تهدیدهای ناشی از اینترنت و چگونگی توجه به حقوق کودکان بر خط در استرالیا، ، برزیل ، ایران و آفریقای جنوبی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1550-1574]
 • صالحی، کیوان مطالعه تطبیقی آموزش تفکر نقادانه در کتاب‌های درسی ریاضی سوم ابتدایی ژاپن و ایران [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2371-2402]
 • صالحی ابری، سید محسن مقایسه مفهوم اراده در تربیت و فقه و چالش های احتمالی در نظام آموزشی ایران و انگلیس [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1209-1226]
 • صالحی عمران، ابراهیم تحلیل مقایسه ای آموزش عالی پلی تکنیک ایران با کشورهای منتخب [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 496-517]
 • صدر، آمنه مطالعه تطبیقی برنامه درسی هنر و فرهنگ دوره متوسطه در استرالیا، کانادا، مالزی و ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2183-2209]
 • صفارحیدری، حجت مطالعه تطبیقی ناسیونالیسم و ساخت نظام آموزشی مدرن در ایران و ترکیه [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 154-176]
 • صفارحیدری، سعید مطالعه تطبیقی ناسیونالیسم و ساخت نظام آموزشی مدرن در ایران و ترکیه [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 154-176]
 • صفربگلو، سیده آزاده مطالعۀ تطبیقی توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاداسلامی ایران و دانشگاه های کانادا [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 65-78]
 • صقری، محمد بررسی تطبیقی تحلیلی بازسازی فعالیت آموزشی به موجب لوایح اصلاحی قانون تجارت در ایران ، فرانسه و امریکا [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 862-873]
 • صمیمی، سعیده نقد تربیتی سلطه پذیری زنان بر اساس نظریات آدلر و هورنای : مطالعه موردی رمان سهم من [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1633-1647]
 • صولتی اصل، پروین رویکردهای آموزش پیش دبستانی: یک مطالعه تطبیقی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1898-1928]
 • صیادیان، شاهرخ بررسی تطبیقی تحلیلی بازسازی فعالیت آموزشی به موجب لوایح اصلاحی قانون تجارت در ایران ، فرانسه و امریکا [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 862-873]

ط

 • طالبی، سید حسن ارتباط راهبردهای خواندن شعر در زبان اول و توانش زبان دوم بر درک متون شعری در محیط های انگلیسی زبان ایران وهند [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 803-825]
 • طالبی، سیدحسن مطالعه تطبیقی عوامل سهیم در خواندن زبان دوم (انگلیسی)در بین دانش آموزان ایرانی و هندی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 177-206]
 • طباطبایی، مینا سادات بررسی تطبیقی اهداف برنامه درسی هنر دوره ابتدایی در برزیل، یونان ، ایران و کره جنوبی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 580-594]
 • طباطبایی لطفی، سید عبدالمجید مطالعه تطبیقی نشانگرهای فراگفتمانی مورد استفاده زبان انگلیسی آموزان ایرانی و چینی [دوره 6، شماره 3، 1402، صفحه 2546-2563]

ظ

 • ظهوریان، یوسف ویژگی های مراکز آموزشی شیعه در عصر تیموریان و صفویان : نگاهی تطبیقی تاریخی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2126-2145]

ع

 • عابدی، احمد مطالعه تطبیقی برنامه های آموزش خلاقیت به دانش آموزان دوره ابتدایی ژاپن ، کره جنوبی و سنگاپور: درس هایی برای ایران [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 425-451]
 • عابدی، احمد مطالعه تطبیقی آموزش خلاقیت در مدارس ابتدایی انگلیس و فنلاند : درس هایی برای ایران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1813-1830]
 • عادل زاده، پروانه تحلیل روانکاوانه دو رمان ایرانی براساس نظریه یادگیری شناختی _ اجتماعی آلبرت بندورا [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1479-1496]
 • عادل زاده، پروانه نقد تربیتی سلطه پذیری زنان بر اساس نظریات آدلر و هورنای : مطالعه موردی رمان سهم من [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1633-1647]
 • عارفی، عفرا مطالعه تطبیقی نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مدارس ابتدایی سوریه با ایران [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1117-1137]
 • عباسپور اصفهانی، نفیسه مطالعه تطبیقی برنامه درسی سواد مالی در آموزش عمومی رسمی استرالیا، آفریقای جنوبی و آمریکا: توصیه‌هایی برای برنامه‌ریزان درسی ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2146-2163]
 • عباس زاده، ناصر بررسی تطبیقی مدل های نوآورانه با تاکید بر کاربست در سازمان های آموزشی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1433-1458]
 • عباسی، سید کاوس تبیین نقش نظام آموزشی در آثارعلی شریعتی از منظر تئوری انتقادی: یک بازبینی تطبیقی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1227-1246]
 • عباسی، طیبه مقایسه الگوهای تعلق خاطر کارکنان با تاکید بر منابع انسانی در سازمان های ایرانی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1329-1348]
 • عباسی، عفت مطالعه تطبیقی برنامه درسی هنرهای تجسمی دوره ابتدایی در استرالیا ، کانادا ، ایران و ایرلند [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1097-1116]
 • عباسی، عفت مطالعه تطبیقی برنامه درسی هنر و فرهنگ دوره متوسطه در استرالیا، کانادا، مالزی و ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2183-2209]
 • عباسی، عفت بررسی نمایش کشورها در کتب درسی دوره متوسطه دوم ایران بر مبنای رویکرد تحلیل‌ گفتمان وندایک [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 2304-2326]
 • عباسی، فاطمه روند ارائه مفهوم کسر در کتاب های درسی ریاضی پایه های دوم تا چهارم دوره ابتدایی ایران و ژاپن [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2466-2495]
 • عباسی اسفجیر، علی اصغر تحلیل رابطه تربیت شهروندی با قومیت و اثر آن بر رفتار انتخاباتی: سطح مشاهده و تحلیل مناطق [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1589-1610]
 • عبایی کوپائی، محمود مطالعه تطبیقی برنامه‌درسی ریاضی در دوره ابتدایی ایران و سنگاپور [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1871-1897]
 • عبدالله زاده، مهرنوش بررسی اثربخشی آموزش به شیوه پویای همه جانبه، روش گفتاری-شنیداری، و آموزش از طریق فعالیت های هدفمند بر بهبود مولفه های گفتاری زبان آموزان زبان انگلیسی: رویکرد روش شناختی تطبیقی [دوره 6، شماره 3، 1402، صفحه 2581-2604]
 • عدلی، فریبا مطالعه تطبیقی سیاستهای انتصاب مدیران مدارس در سوئیس، فنلاند، سنگاپور و کره جنوبی : درس هایی برای ایران [دوره 6، شماره 3، 1402، صفحه 2564-2580]
 • عراقیه، علیرضا مطالعه تطبیقی ابعاد هویت ملی در نظام آموزشی کانادا ، فرانسه ، ژاپن و ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 922-943]
 • عراقیه، علیرضا مطالعه تطبیقی مبانی معرفت شناختی سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران و رویکرد ریزوماتیک [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1712-1737]
 • عزیزالهی، محمد مهدی مقایسه قراردادهای بیمه آموزشی در نظام حقوقی انگلیس و ایران [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1665-1681]
 • عزیزی، زینب مطالعه تطبیقی کتاب های زبان انگلیسی دوره دبیرستان با کتاب های تاچ استون در باره چگونگی ارائه مفهوم جنسیت : تحلیل انتقادی گفتمان [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1459-1478]
 • عزیزی، نعمت الله تحلیل مقایسه ای آموزش عالی پلی تکنیک ایران با کشورهای منتخب [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 496-517]
 • عزیزی، نعمت الله روابط دانشگاه و صنعت در ایران و سوئد: مطالعه تطبیقی انتقادی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1520-1549]
 • عزیزی، نعمت الله تحلیل تطبیقی چارچوب‌های سیاست گذاری و رویه‌های پذیرش در نظام تربیت معلم انگلستان، فنلاند، ایران و ژاپن [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 2266-2284]
 • عصاره، علیرضا مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش سواد رسانه‌ای در کانادا ، ایران و آمریکا [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 737-756]
 • عصاره، علیرضا مطالعه تطبیقی ابعاد هویت ملی در نظام آموزشی کانادا ، فرانسه ، ژاپن و ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 922-943]
 • عصاره، علیرضا مطالعه تطبیقی برنامه درسی استم تلفیقی در فنلاند، سنگاپور و ایالات متحده برای ارائه توصیه هایی به برنامه ریزان درسی ایران [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1765-1788]
 • عصاره، علیرضا بررسی تطبیقی برنامه درسی زمینه- محور علوم تجربی دوره متوسطه اول در ایران و کشورهای منتخب [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 2028-2044]
 • عصاره، علیرضا مطالعه تطبیقی رویکردهای" های اسکوپ" ، رجیو امیلیا و والدروف : ارائه رهنمودهایی برای تربیت مربیان دوره پیش دبستانی ایران [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 2350-2370]
 • علیپور حافظی، مهدی بررسی معیارهای قیمت گذاری تولیدکنندگان اطلاعات در مراکز علمی پژوهشی ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 671-680]
 • علی عسگری، مجید بررسی تطبیقی تجارب ژرف نگری ( تاملی ) معلمان متخصص دوره ابتدایی در ایران و عراق به منظور شناسایی وتبیین موضوعات ژرف نگری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 560-579]
 • علی محمدی اصل، ابراهیم مطالعه عوامل موثر بر ایجاد بحران مالی در دانشگاه های غیردولتی ایران و تدوین استراتژی مقابله با آن [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1400-1418]
 • علینژاد، مهرانگیز بررسی تطبیقی برنامه‌درسی هنر دوره ابتدایی ایران و کانادا [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 298-323]

غ

 • غلامعلی زاده، محمد واکاوی نظریات فقه تربیتی و قوانین بین المللی در خصوص طفل شبیه سازی شده [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1367-1385]
 • غلامی، خلیل تحلیل تطبیقی چارچوب‌های سیاست گذاری و رویه‌های پذیرش در نظام تربیت معلم انگلستان، فنلاند، ایران و ژاپن [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 2266-2284]

ف

 • فامیل روحانی، سید علی اکبر بررسی معیارهای قیمت گذاری تولیدکنندگان اطلاعات در مراکز علمی پژوهشی ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 671-680]
 • فتار، اسلام فراتر از خدمات اداری: سهم اخلاقی کارکنان اجرائی در کارکرد حرفه ای مدارس [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 92-119]
 • فتحعلیان، اردشیر عدالت آموزشی در آراء سید محمد باقر صدر و جان رالز: یک تحلیل تطبیقی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 2003-2027]
 • فرخی پور، سجاد مطالعه تطبیقی کتاب های زبان انگلیسی دوره دبیرستان با کتاب های تاچ استون در باره چگونگی ارائه مفهوم جنسیت : تحلیل انتقادی گفتمان [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1459-1478]
 • فرخی نیا، محمد حسین بررسی تطبیقی سند 2030 یونسکو با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ایران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1850-1870]
 • فلاح تفتی، سمیه بررسی تطبیقی اهداف برنامه درسی هنر دوره ابتدایی در برزیل، یونان ، ایران و کره جنوبی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 580-594]
 • فلاحی، کتایون نقد و تحلیل رمان الزینی برکات از منظر جامعه‌شناختی تربیتی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 826-836]
 • فیاض، ایران دخت مطالعه تطبیقی تربیت اجتماعی دردوره آموزش ابتدائی ایران و ژاپن [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 452-480]
 • فیروزی فر، قاسم بررسی تطبیقی قراردادهای آموزشی : تحلیلی بر اراده یک جانبه موثر وخلاق در حقوق ایران وفرانسه [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1282-1299]

ق

 • قادری، مصطفی بررسی تطبیقی تجارب ژرف نگری ( تاملی ) معلمان متخصص دوره ابتدایی در ایران و عراق به منظور شناسایی وتبیین موضوعات ژرف نگری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 560-579]
 • قادری، مصطفی روابط دانشگاه و صنعت در ایران و سوئد: مطالعه تطبیقی انتقادی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1520-1549]
 • قاسمی پیربلوطی، زهرا مطالعه تطبیقی ارزیابی عملکرد معلمان در استرالیا، فنلاند، ایران و آمریکا [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 2285-2303]
 • قصلانی، روژین هزینه های لوکس آموزش سایه: مطالعۀ تطبیقی دیدگاه های دانش آموزان، والدین و معلمان ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 41-64]
 • قلتاش، عباس مطالعه تطبیقی مبانی معرفت شناختی سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران و رویکرد ریزوماتیک [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1712-1737]
 • قهرمانی، محمد بررسی تطبیقی توسعه آموزش عالی در افغانستان، ایران و ترکیه [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2164-2182]
 • قورچیان، نادر قلی چالش های انتقال یک ایده ژاپنی به بافت آموزشی مدارس ابتدایی ایران : مدل درس پژوهی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1575-1588]

ک

 • کاظم زاده، فرشاد مقایسۀ توانایی خواندن دانشجویان دختر و پسر رشتۀ مهندسی با استفاده از تمرین های ویژه سطح و خودارزیابی بر اساس CEFR و DIALANG [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 79-95]
 • کاظمی، کاظم ارزیابی مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه کابل از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 595-608]
 • کاظمینی، سید کاظم رابطه مزاج با جرم:تحلیلی دوباره بر یک تئوری مورد علاقه روانشناسان اسلامی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 791-802]
 • کالوجیناکیس، پلا آموزش و پرورش تطبیقی، شهروندی جهانی، مابعد نوگرائی و نقش مدرسه در قرن بیست و یکم [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 10-29]
 • کامران، افسانه مطالعه تطبیقی برنامه‌درسی هنر اوان کودکی در استرالیا، کانادا، فنلاند، نیوزلند و ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2098-2125]
 • کانجو، خلیل احمد بررسی تطبیقی توسعه آموزش عالی در افغانستان، ایران و ترکیه [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2164-2182]
 • کرامتی، محمدرضا محدودیت‌های یادگیری مشارکتی در کلاس‌های درس دانشگاه: مطالعه کیفی در ایران و استرالیا [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 958-972]
 • کرامتی، محمدرضا مقایسه ادراک دانشجویان دختر و پسر از یادگیری مشارکتی در رشته علوم تربیتی ومشاوره [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1349-1366]
 • کردستانی، سیامک مقایسه مدل های هوشمندی رقابتی برای بهره گیری در شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1192-1208]
 • کردی، مراد مقایسه الگوهای تعلق خاطر کارکنان با تاکید بر منابع انسانی در سازمان های ایرانی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1329-1348]
 • کرمی، مرتضی مطالعه تطبیقی شایستگی‌های اشتغال‌پذیری دوره کارشناسی علوم تربیتی در ایران و سوریه [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 704-723]
 • کرمی، مرتضی مطالعه تطبیقی نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مدارس ابتدایی سوریه با ایران [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1117-1137]
 • کرمی، مرتضی مطالعه تطبیقی فرایندهای توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس در ایران و انگلیس [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2520-2545]
 • کریمی، فاطمه کاربرد تطبیقی عقل در تربیت اسلامی با تاکید بر فقه امامیه و اهل سنت [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1047-1063]
 • کریمی، فاطمه خوانشی تطبیقی ازجایگاه عقل در اندیشه های دکارت و شیخ انصاری از منظر تربیت [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1698-1711]
 • کریمی، فریبا تحلیل تطبیقی مدل های کسب وکار به منظور ارائه پیشنهادهایی برای دوره پیش دبستانی ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 636-654]
 • کشتی آرای، نرگس مطالعه تطبیقی مدل های بازنگری در برنامه درسی تربیت معلم در استرالیا ، سنگاپور و ترکیه: الگوی جدید برای ایران [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 278-297]
 • کلانتری خلیل آباد، عباس رابطه مزاج با جرم:تحلیلی دوباره بر یک تئوری مورد علاقه روانشناسان اسلامی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 791-802]
 • کلباسی، افسانه مطالعه تطبیقی ارزیابی عملکرد معلمان در استرالیا، فنلاند، ایران و آمریکا [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 2285-2303]
 • کمالی، ابوالفضل چالش های انتقال یک ایده ژاپنی به بافت آموزشی مدارس ابتدایی ایران : مدل درس پژوهی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1575-1588]
 • کیان، مرجان مطالعه تطبیقی برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره آموزش عمومی نظام آموزشی استرالیا، فنلاند و ایران [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 383-406]
 • کیان، مرجان مطالعه تطبیقی برنامه درسی هنرهای تجسمی دوره ابتدایی در استرالیا ، کانادا ، ایران و ایرلند [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1097-1116]
 • کیان، مرجان مطالعه تطبیقی برنامه درسی هنر و فرهنگ دوره متوسطه در استرالیا، کانادا، مالزی و ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2183-2209]
 • کیان، مرجان رویکردهای آموزش پیش دبستانی: یک مطالعه تطبیقی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1898-1928]
 • کیان، مرجان مطالعه تطبیقی برنامه‌درسی هنر اوان کودکی در استرالیا، کانادا، فنلاند، نیوزلند و ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2098-2125]
 • کیان، مریم تحلیل تطبیقی برنامه‌درسی ریاضیات پایه چهارم ابتدایی ایران با کشورهای پیشگام در آزمون بین‌المللی تیمز [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 207-229]
 • کیخا، احمد رهیافتی تطبیقی دراهداف آموزش عالی کشورهای منتخب [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 346-361]
 • کیهان پور، سحر بررسی تطبیقی معلمان زبان انگلیسی مبتدی و باتجربه ایرانی با توجه به صلاحیت تعاملی کلاس درس و توسعه آموزش زبان ارتباطی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2496-2519]

گ

 • گلدسته، اکبر بررسی مقایسه ای امتحانات ورود به آموزش عالی در ایران با کشورهای منتخب [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 518-532]
 • گلستانه، مهشید بررسی محتوی کتاب های شیمی دوره متوسطه در ایران و مالزی با توجه به مولفه های آمادگی شغلی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2403-2425]
 • گلنار، مهران بازبینی سه دهه پژوهش های آموزشی در ایران: یک تحلیل کتاب شناختی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 1-21]
 • گلین مقدم، خدیجه بررسی تطبیقی فعالیت های فوق برنامه درتربیت معلم استرالیا ،آلمان و ایالات متحده امریکا: درس هائی برای ایران [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 36-60]
 • گنج خانلو، عزت اله مقایسه قراردادهای بیمه آموزشی در نظام حقوقی انگلیس و ایران [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1665-1681]
 • گندمکار، حسین رضا مقایسه قراردادهای بیمه آموزشی در نظام حقوقی انگلیس و ایران [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1665-1681]
 • گوهری، عباس بررسی مقایسه ای اصول حقوق شهروندی با اصول حقوق کیفری در ایران و قوانین بین المللی با تاکید بر تربیت شهروندی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1078-1095]
 • گیلوری، سعید تحلیلی بر تجربه ایران در روند خصوصی سازی آموزش و پرورش: ارزیابی کیفی وضعیت مدارس غیردولتی با تاکید بر شاخص های EFQM [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1178-1191]
 • گیلیس بریزبن، رابین محدودیت‌های یادگیری مشارکتی در کلاس‌های درس دانشگاه: مطالعه کیفی در ایران و استرالیا [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 958-972]

ل

 • لکپینی، ام ای اثربخشی مدل یادگیری جیگ ساو برعملکرد علمی دانشجویان پلی تکنیک با توانمندی های یادگیری متنوع در کانو نیجریه [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 110-126]
 • ل وندر والت، یوهانس نیاز به اصلاح سیاست آموزشی برای مقابله با افراط گرایی مذهبی با توجه به سه سند سیاست آفریقای جنوبی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 30-47]

م

 • ماری، جی اس اثربخشی مدل یادگیری جیگ ساو برعملکرد علمی دانشجویان پلی تکنیک با توانمندی های یادگیری متنوع در کانو نیجریه [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 110-126]
 • مال امیری، بهدخت مقایسه ادراک معلمان از اصول کلیدی آموزش زبان ارتباطی در کتاب های درسی انگلیسی دوره متوسطه دوم افغانستان، ایران و عراق [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1929-1947]
 • ماهرو زاده، طیبه آموزش عالی زنان در کشورهای اسلامی و وضعیت رویکرد تعادل جنسیتی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 23-39]
 • ماهروزاده، طیبه مطالعه تطبیقی تربیت اجتماعی دردوره آموزش ابتدائی ایران و ژاپن [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 452-480]
 • متولی زاده، نفیسه رابطه مزاج با جرم:تحلیلی دوباره بر یک تئوری مورد علاقه روانشناسان اسلامی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 791-802]
 • محبتی، ندا تطبیق ادراکات، مشکلات و نیازهای مبتنی بر وظیفه گوش سپاری تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 120-141]
 • محب زاده، زینب مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش سواد رسانه‌ای در کانادا ، ایران و آمریکا [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 737-756]
 • محبی، سراج الدین بررسی تطبیقی الگوهای مدیریت استعداد:درسهایی برای نظام منابع انسانی ایران [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 609-623]
 • محبی، علی بررسی و تحلیل تربیت دینی در کتاب های دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 2079-2097]
 • محسنی، فرید بررسی تطبیقی تحلیلی بازسازی فعالیت آموزشی به موجب لوایح اصلاحی قانون تجارت در ایران ، فرانسه و امریکا [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 862-873]
 • محمدخانی، کامران مطالعۀ تطبیقی توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاداسلامی ایران و دانشگاه های کانادا [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 65-78]
 • محمدی، رضا بررسی تطبیقی سازمان‌های همتا با سازمان سنجش آموزش کشور : مؤسسه خدمات سنجش آموزشی (ETS)، مؤسسه مرکزی آزمون‌سازی هلند (CITO) و مؤسسه برنامه‌ریزی درسی و ارزشیابی کره جنوبی (KICE) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 61-82]
 • محمدی، رضا بررسی مقایسه ای امتحانات ورود به آموزش عالی در ایران با کشورهای منتخب [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 518-532]
 • محمدی، شاهرخ بررسی تطبیقی تجارب ژرف نگری ( تاملی ) معلمان متخصص دوره ابتدایی در ایران و عراق به منظور شناسایی وتبیین موضوعات ژرف نگری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 560-579]
 • محمدی زاد، سمیه تحلیل مقایسه ای آموزش عالی پلی تکنیک ایران با کشورهای منتخب [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 496-517]
 • محمود نیا، علیرضا مقایسه رویکرد فرا فرهنگی " انگلیسی به منزله زبان بین المللی" با رویکرد شناختی "انگلیسی به عنوان زبان خارجه" [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2080-2097]
 • مرادی، نرگس بررسی مقایسه ای امتحانات ورود به آموزش عالی در ایران با کشورهای منتخب [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 518-532]
 • مرادیان، محمود رضا بررسی تطبیقی الگوی خطی و سبک‌های نگارشی قیاسی، استقراء و استقراء ناقص در نظام‌های آموزشی ایران و انگلستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 681-703]
 • مرادیان، محمود رضا مطالعه تطبیقی آموزش زبان انگلیسی در سه نظام آموزشی: تغییر پارادایم به آموزش زبان انتقادی از طریق بومی گرایی آموزشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مزیدی شرف آبادی، علی محمد تاثیر شبکه های اجتماعی بر تربیت شهروندی نسل جوان در بافت جمهوری اسلامی : یک تجربه زیسته [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1159-1177]
 • مسلمی مهنی، یوسف بررسی مقایسه‌ای برنامه درسی رشته سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه‌های منتخب جهان [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 2066-2078]
 • مشهدی حیدر، داود ارزیابی تطبیقی دوره‌های کارشناسی مترجمی در ایران، انگلستان و ترکیه بر اساس مدل سیپ [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1831-1849]
 • مشهدی میقانی، ژیلا تحلیل تطبیقی تربیت شهروندی از دیدگاه دریدا و فوکو: توصیه هایی برای فیلسوفان تربیتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 407-424]
 • مصلح، مریم مطالعۀ تطبیقی توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاداسلامی ایران و دانشگاه های کانادا [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 65-78]
 • معدن دار آرانی، عباس بررسی جایگاه نظام آموزش وپرورش رسمی ایران در بین کشورهای همسایه با توجه به نشانگرهای آموزشی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-35]
 • معدن دار آرانی، عباس مرور سیستماتیک نقدها و مسائل سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ایران [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2426-2445]
 • معدن دار آرانی، عباس بررسی نمایش کشورها در کتب درسی دوره متوسطه دوم ایران بر مبنای رویکرد تحلیل‌ گفتمان وندایک [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 2304-2326]
 • معینی، رئوف تحلیل بینازبانی ساختار بلاغی ژانر نقد کتب دانشگاهی: مطالعه‌ای تطبیقی بین فارسی و انگلیسی [دوره 6، شماره 3، 1402، صفحه 2635-2657]
 • مقصودی، مجتبی مطالعه تطبیقی عوامل سهیم در خواندن زبان دوم (انگلیسی)در بین دانش آموزان ایرانی و هندی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 177-206]
 • مقصودی، مجتبی مقایسه بازنمود "خود" و "دیگری" در کتاب های آموزش زبان انگلیسی مدارس ایران و هند از دیدگاه تحلیل انتقادی کلام [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 533-559]
 • مقصودی، مجتبی مطالعه‌ی تطبیقی توانش ارتباطی بینا فرهنگی در کتب زبان انگلیسی دبیرستان‌های ایران و هندوستان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 874-892]
 • مقصودی، مجتبی مقایسه ادراک معلمان از اصول کلیدی آموزش زبان ارتباطی در کتاب های درسی انگلیسی دوره متوسطه دوم افغانستان، ایران و عراق [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1929-1947]
 • ملکی، نسرین بررسی محتوی کتاب های شیمی دوره متوسطه در ایران و مالزی با توجه به مولفه های آمادگی شغلی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2403-2425]
 • منیدری، رمضانعلی مطالعه تطبیقی فرایندهای توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس در ایران و انگلیس [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2520-2545]
 • مهدی زاده، عاطفه مقایسه ادراک معلمان از اصول کلیدی آموزش زبان ارتباطی در کتاب های درسی انگلیسی دوره متوسطه دوم افغانستان، ایران و عراق [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1929-1947]
 • مهرام، بهروز مطالعه تطبیقی شایستگی‌های اشتغال‌پذیری دوره کارشناسی علوم تربیتی در ایران و سوریه [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 704-723]
 • مهرام، بهروز مطالعه تطبیقی نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مدارس ابتدایی سوریه با ایران [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1117-1137]
 • مهرجو، ناهید مطالعه تطبیقی برنامه‌درسی ریاضی در دوره ابتدایی ایران و سنگاپور [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1871-1897]
 • مهرمحمدی، محمود بررسی تطبیقی تجارب ژرف نگری ( تاملی ) معلمان متخصص دوره ابتدایی در ایران و عراق به منظور شناسایی وتبیین موضوعات ژرف نگری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 560-579]
 • موسوی، سید محسن بررسی محتوی کتاب های شیمی دوره متوسطه در ایران و مالزی با توجه به مولفه های آمادگی شغلی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2403-2425]
 • موسوی بهبید، سید بهروز مطالعه تطبیقی گفتمان چپ سنتی و چپ مدرن در نظام آموزش‌وپرورش ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1262-1281]
 • مو سی پور میاندهی، پری بررسی تطبیقی فعالیت های فوق برنامه درتربیت معلم استرالیا ،آلمان و ایالات متحده امریکا: درس هائی برای ایران [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 36-60]
 • میرحیدری، اشرف مطالعه تطبیقی ارزیابی عملکرد معلمان در استرالیا، فنلاند، ایران و آمریکا [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 2285-2303]
 • میرخلیلی، سید محمود پیشگیری از تقاضای مواد مخدر در سیاست جنائی : مقایسه راهبردهای آموزشی درایران ، بریتانیا و امریکا [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1497-1519]
 • میرداداشی، سید مهدی بررسی تطبیقی قراردادهای آموزشی : تحلیلی بر اراده یک جانبه موثر وخلاق در حقوق ایران وفرانسه [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 1282-1299]
 • میرزا محمدی، محمد حسن تحلیل و نقد مبانی لیبرالیسم آموزشی و نو لیبرالیسم آموزشی : یک مفهوم پردازی جدید [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1948-1966]

ن

 • نادی، محمدعلی تحلیل تطبیقی مدل های کسب وکار به منظور ارائه پیشنهادهایی برای دوره پیش دبستانی ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 636-654]
 • ناصرپور، اعظم بررسی تطبیقی الگوی خطی و سبک‌های نگارشی قیاسی، استقراء و استقراء ناقص در نظام‌های آموزشی ایران و انگلستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 681-703]
 • ناصری، فرشته تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره متوسطه اول ایران برمبنای مربع ایدئولوژیک ون دایک [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1419-1432]
 • ناصری، فرشته مطالعه تطبیقی فرصتها و تهدیدهای ناشی از اینترنت و چگونگی توجه به حقوق کودکان بر خط در استرالیا، ، برزیل ، ایران و آفریقای جنوبی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1550-1574]
 • ناطقی، فائزه تحلیل تطبیقی تربیت شهروندی از دیدگاه دریدا و فوکو: توصیه هایی برای فیلسوفان تربیتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 407-424]
 • نامداری پژمان، مهدی مطالعه تطبیقی شیوه های جذب و تامین معلم در ایران و مالزی [دوره 6، شماره 3، 1402، صفحه 2605-2634]
 • نصری، صادق بررسی تطبیقی ویژگی‌های فعالیت‌های فوق‌برنامه دوره ابتدایی ایران با انگلستان، هند و مالزی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1138-1158]
 • نصیری قرقانی، بابک مطالعۀ تطبیقی توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاداسلامی ایران و دانشگاه های کانادا [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 65-78]
 • نصیری نیا، شهاب هزینه های لوکس آموزش سایه: مطالعۀ تطبیقی دیدگاه های دانش آموزان، والدین و معلمان ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 41-64]
 • نظری، خسرو مطالعه تطبیقی شیوه های جذب و تامین معلم در ایران و مالزی [دوره 6، شماره 3، 1402، صفحه 2605-2634]
 • نظری هاشمی، سید رضا بررسی تطبیقی توسعه آموزش عالی در افغانستان، ایران و ترکیه [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 2164-2182]
 • نعمتی زاده، سینا مقایسه مدل های هوشمندی رقابتی برای بهره گیری در شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1192-1208]
 • نقوی، اعظم وابستگی به تلفن همراه در بین دانشجویان دانشگاه های اصفهان(ایران) و مالاگا (اسپانیا) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 78-93]
 • نورشرق، جمشید جایگاه و اعتبار استقلال شرط داوری در حقوق ایران و قانون داوری تجاری بین المللی با رویکردی بر داوری آنستیرال در حوزه آموزش [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 655-670]
 • نوروزی، داریوش اعتبار بخشی الگوی تطبیق نظام های تربیت معلم [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 837-861]
 • نوروزی، داریوش مطالعه تطبیقی برنامه‌درسی ریاضی در دوره ابتدایی ایران و سنگاپور [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1871-1897]
 • نوروزی روشناوند، فرشید ارتباط راهبردهای خواندن شعر در زبان اول و توانش زبان دوم بر درک متون شعری در محیط های انگلیسی زبان ایران وهند [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 803-825]
 • نوریان، محمد اعتبار بخشی الگوی تطبیق نظام های تربیت معلم [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 837-861]
 • نوریان، محمد مطالعه تطبیقی برنامه‌درسی ریاضی در دوره ابتدایی ایران و سنگاپور [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1871-1897]
 • نوریان فر، صیدکرم مطالعه تطبیقی رویکردهای" های اسکوپ" ، رجیو امیلیا و والدروف : ارائه رهنمودهایی برای تربیت مربیان دوره پیش دبستانی ایران [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 2350-2370]
 • نوید، مهدی بررسی جایگاه نظام آموزش وپرورش رسمی ایران در بین کشورهای همسایه با توجه به نشانگرهای آموزشی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-35]
 • نیاورانی، صابر کوچک سازی دولت و تاثیر آن بر توسعه تربیت شهروندی : تجربه ایران [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 973-985]
 • نیستانی، محمد رضا روابط دانشگاه و صنعت در ایران و سوئد: مطالعه تطبیقی انتقادی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1520-1549]
 • نیک دوستی، مجتبی مقایسه مفهوم اراده در تربیت و فقه و چالش های احتمالی در نظام آموزشی ایران و انگلیس [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1209-1226]
 • نیکنام، زهرا مطالعه تطبیقی برنامه درسی استم تلفیقی در فنلاند، سنگاپور و ایالات متحده برای ارائه توصیه هایی به برنامه ریزان درسی ایران [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1765-1788]
 • نیکونژاد، سپیده روابط دانشگاه و صنعت در ایران و سوئد: مطالعه تطبیقی انتقادی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1520-1549]

و

 • وکیلی، نجمه بررسی و تحلیل تربیت دینی در کتاب های دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 2079-2097]
 • ولوتر، شارل ایران در حال آجرگذاری برای گروه کشورهای عضو بریکس: افق های جدید برای آموزش و پرورش تطبیقی و بین الملل [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 2228-2245]
 • ویسی، هیوا چالش های انجام تحقیق کیفی در آموزش عالی ایران: دیدگاه های اعضای هیئت علمی آموزش زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 244-278]

ه

 • هاشمی، سید حسن پیشگیری از تقاضای مواد مخدر در سیاست جنائی : مقایسه راهبردهای آموزشی درایران ، بریتانیا و امریکا [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 1497-1519]
 • هاشمی، شهناز تاثیر شبکه های اجتماعی بر تربیت شهروندی نسل جوان در بافت جمهوری اسلامی : یک تجربه زیسته [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1159-1177]

ی

 • یارمحمدیان، محمدحسین تحلیل گفتمانی نظام رتبه بندی بین المللی دانشگاهها : درس هایی برای برنامه درسی آموزش عالی ایران [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 97-115]
 • یارمحمدیان، محمدحسین مطالعه تطبیقی مدل های بازنگری در برنامه درسی تربیت معلم در استرالیا ، سنگاپور و ترکیه: الگوی جدید برای ایران [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 278-297]
 • یارمحمدیان، محمدحسین تبیین نقش نظام آموزشی در آثارعلی شریعتی از منظر تئوری انتقادی: یک بازبینی تطبیقی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1227-1246]
 • یافتیان، نرگس روند ارائه مفهوم کسر در کتاب های درسی ریاضی پایه های دوم تا چهارم دوره ابتدایی ایران و ژاپن [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2466-2495]
 • یزدان خو، سوگل مطالعه تطبیقی آموزش تفکر نقادانه در کتاب‌های درسی ریاضی سوم ابتدایی ژاپن و ایران [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 2371-2402]
 • یزدانی، مهرداد بررسی تطبیقی الگوهای مدیریت استعداد:درسهایی برای نظام منابع انسانی ایران [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 609-623]
 • یزدخواستی، علی آموزش فلسفه به دانش آموزان؛ ضرورت ها، پیش نیازها و تجارب بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 94-111]
 • یسات، عبدالله فراتر از خدمات اداری: سهم اخلاقی کارکنان اجرائی در کارکرد حرفه ای مدارس [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 92-119]
 • یوسفی، علیرضا تبیین نقش نظام آموزشی در آثارعلی شریعتی از منظر تئوری انتقادی: یک بازبینی تطبیقی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 1227-1246]
 • یوسفی، نورالدین چالش های انجام تحقیق کیفی در آموزش عالی ایران: دیدگاه های اعضای هیئت علمی آموزش زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 244-278]