هزینه

 بنا به مصوبه هیات مدیره انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران ، کلیه نویسندگان باید در مرحله بارگذاری مقاله ( چه به زبان فارسی یا انگلیسی ) مبلغ 100 هزار تومان بابت حق داوری به حساب انجمن در بانک تجارت و به شماره 333063352 یا به شماره کارت 16 رقمی  5859837000085239 یا شماره شبا IR600180000000000333063352 واریز و تصویر فیش واریزی را از طریق سامانه نشریه بارگذاری و ارسال نمایند. در صورت عدم واریز ، مراحل ثبت نام و دریافت فایل مقاله قابل ادامه نبوده و نشریه قادر به دریافت فایل مقاله نخواهد بود.

بنا به مصوبه هیات مدیره انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران ، کلیه نویسندگان باید مبلغ 300 هزار تومان بابت هزینه نشر به حساب انجمن در بانک تجارت از طریق یکی از شماره های بانکی فوق الاشاره واریز نمایند. در صورت عدم واریز ، نشریه از چاپ مقاله و صدور هر نامه مرتبط معذور خواهد بود.