درباره نشریه

هدف فصلنامه علمی - پژوهشی آموزش و پرورش تطبیقی ​​ایران (IJCE) تدارک فرصت ارزشمندی برای نشر یافته های پژوهشی از منظر معرفی نوآوری ها و چالش های نظام آموزشی ( از دوره پیش دبستان تا آموزش عالی ) ایران و دیگر کشورهای جهان بویژه با تاکید بر مطالعات تطبیقی در رشته های علوم تربیتی ، روانشناسی ، جامعه شناسی و اقتصاد است . بر این اساس فصلنامه از دریافت مقالاتی که با استفاده از روش های معتبر ( اعم از کمی ، کیفی ، آمیخته و ... ) و با رویکرد تطبیقی به بررسی موضوعات مرتبط پرداخته اند ، استقبال می نماید. از آنجایی که کلیه مقالات دریافتی توسط داوران داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار می گیرند ، آنان باید از پشتوانه های قوی علمی و تئوریکی برخوردار و به اعتلای پژوهش های تطبیقی کمک نمایند. دسترسی به مقالات فصلنامه شامل مواردی همچون حق مطالعه، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو یا پیوند به متن کامل مقالات به شرط ذکر منبع اصلی آزاد است . هم چنین برای صرفه جوئی در زمان و هزینه ، نویسندگان و پژوهشگران عزیز می توانند نخست مقاله خود را به زبان فارسی ارسال نمایند. در صورتی که دو داور داخلی اعتبار علمی مقاله را مورد تایید قرار دهند ، از طریق سامانه نویسندگان ، از نویسنده مسئول درخواست خواهد شد پس از اجرای اصلاحات مدنظر داوران ، مقاله را به زبان انگلیسی جهت ارزیابی علمی توسط حداقل یک داور خارجی به نشریه ارسال نماید. پذیرش مقالات برگرفته از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری منوط به همکاری فعال استاد راهنما در تدوین مقاله است. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای نویسندگان مراجعه فرمائید.

 

 

عنوان نشریه: آموزش و پرورش تطبیقی ​​ایران

اعتبار علمی: علمی (براساس نامه 3/18/708 مورخ 1398/1/10 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فصلنامه دارای درجه علمی می باشد.)

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN یا شاپا: 7270-2588

_____________________________________

صاحب امتیاز: انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران

مدیر مسئول: دکتر عباس معدن دار

سردبیر: پرفسور گلنار مهران

________________________________________

ویراستار فارسی: دکتر رسول حیدری(استادیار دانشگاه لرستان)

ویراستار انگلیسی: دکتر محبوبه تقی زاده(استادیار دانشگاه علم و صنعت)