اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 496
تعداد پذیرش 115
تعداد عدم پذیرش 214

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 153
تعداد مشاهده مقاله 108419
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 55790
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 16 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 196 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 77 روز
درصد پذیرش 23 %