اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 475
تعداد پذیرش 103
تعداد عدم پذیرش 203

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 142
تعداد مشاهده مقاله 95505
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 46937
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 16 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 197 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 80 روز
درصد پذیرش 22 %