اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 409
تعداد پذیرش 95
تعداد عدم پذیرش 173

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 130
تعداد مشاهده مقاله 65609
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 35112
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 16 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 203 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 67 روز
درصد پذیرش 23 %