اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 366
تعداد پذیرش 90
تعداد عدم پذیرش 155

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 96
تعداد مشاهده مقاله 44170
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 27421
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 16 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 127 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 80 روز
درصد پذیرش 25 %