اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 530
تعداد پذیرش 116
تعداد عدم پذیرش 232

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 157
تعداد مشاهده مقاله 123388
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 61182
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 16 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 198 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 90 روز
درصد پذیرش 22 %