اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 439
تعداد پذیرش 99
تعداد عدم پذیرش 194

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 134
تعداد مشاهده مقاله 83590
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 40723
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 16 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 202 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 73 روز
درصد پذیرش 23 %