کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
بررسی تطبیقی توسعه آموزش عالی در افغانستان، ایران و ترکیه

دوره 5، شماره 4، دی 1401، صفحه 2164-2182

10.22034/ijce.2022.326825.1386

خلیل احمد کانجو؛ محمود حقانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ سید رضا نظری هاشمی


روابط دانشگاه و صنعت در ایران و سوئد: مطالعه تطبیقی انتقادی

دوره 4، شماره 4، آبان 1400، صفحه 1520-1549

10.22034/ijce.2020.251473.1225

سپیده نیکونژاد؛ مصطفی قادری؛ نعمت الله عزیزی؛ پر-اولف تنگ؛ محمد رضا نیستانی


مطالعه تطبیقی حوزه بین رشته ای فرهنگ و ارتباطات در کانادا و ایالات متحده امریکا

دوره 2، شماره 4، آبان 1398، صفحه 481-495

10.22034/ijce.2020.105006

مهدی ذوالفقاری؛ محمد محسن حسن پور؛ مهدی شاهین


تحلیل مقایسه ای آموزش عالی پلی تکنیک ایران با کشورهای منتخب

دوره 2، شماره 4، آبان 1398، صفحه 496-517

10.22034/ijce.2020.105007

سمیه محمدی زاد؛ نعمت الله عزیزی؛ ابراهیم صالحی عمران


بازبینی سه دهه پژوهش های آموزشی در ایران: یک تحلیل کتاب شناختی

دوره 2، شماره 1، دی 1397، صفحه 1-21

10.22034/ijce.2019.187779.1002

عبداله خدابنده لو؛ نادر آل ابراهیم؛ آزاده آموزگار؛ مهران گلنار