مطالعه تطبیقی آموزش شیمی برای پایداری در برنامه درسی دوره متوسطه در کشوهای منتخب

نوع مقاله : Original Article

نویسنده

الزهرا

چکیده

هدف از این مقاله مقایسه برنامه درسی آموزش شیمی برای پایداری در مدارس ایالات متحده آمریکا، فنلاند، چین، نیجریه و ایران است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کیفی، از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیر آزمایشی، از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از جهت روش، تطبیقی می باشد که با استفاده از رویکرد چهار مرحله ای جورج بردی تشابه ها و تفاوت های عناصر اصلی برنامه درسی از جمله منطق، هدف، محتوا، روش‌های یاددهی-یادگیری و شیوه های ارزشیابی آموزش شیمی برای پایداری را در کشورهای مورد مطالعه ارائه شده است. استراتژی انتخاب کشورها " نظام های متفاوت، برون داد های متفاوت " وروش نمونه گیری، هدفمند است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شباهت‌ها بیشتر در ارتباط با منطق و اهداف و تفاوت‌ها عمدتا متوجه محتوا و روش‌های یاددهی-یادگیری است. وجه مشترک منطق و اهداف آموزشی در پنج کشور، مرتبط نمودن شیمی به مسائل اخلاقی و اجتماعی و جلوگیری از آلوده شدن آب و هوا است. عمده ترین تفاوت بین کشورها آزادی معلمان در انتخاب محتوا و روش‌ تدریس است که این آزادی در فنلاند بسیار بیشتر است. با توجه به یافته ها، توجه برنامه ریزان درسی و وزارت آموزش وپرورش ایران باید به این نکته معطوف گردد که طراحی برنامه های درسی براساس نیازهای جامعه، صنعت، حفظ محیط زیست و هماهنگ با تکنولوژی‌های روز دنیا باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400
  • تاریخ دریافت: 08 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 21 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 18 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 20 اسفند 1400